Appendiks: 
Opslag, Udskrift og Eksport


Opdateret 18-08-2017

Navigation:

 1. Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport
 2. Appendiks: Præsentation
 3. Appendiks: Udskrift og Data-eksport

 

Valg af slutprodukt
Se skemaet til højre

|

Geografisk opslag
 og tilpasning

|

Præsentation
Medtages

|
Geografisk afgrænsning
Udpegning
Markering
|

Print/eksport/udgiv

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Produkt Forsendelsesmedie
 • Skærm [A]
 • digitalt/online
 • WEB-præsentation [B]
 • digitalt/online
 • Analoge planer (papir)
  • Variabel målforhold [C]
  • Fast målforhold [D & E]
 • analogt/offline:
  post
 • Digital papirplan
  • Printerfil [F]
 
 • Digitale planer (grafikfiler)
  • BMP [G]
  • SVG [H]
  • PDF [I]
 • Dataeksport (datafiler)
  • NR1 [J]
  • DSFL [K]
  • DXF [L]
 • digitalt/online:
  e-mail
 • digitalt/offline:
  lagringsmedie 
  pr. post

 

A. Visualisering, Skærmopslag
  B. Visualisering, WEB-præsentation
    C. Analoge planer (papir), Variabel målforhold
      D. Analoge planer (papir), Fast målforhold, temporær
        E. Analoge planer (papir), Fast målforhold, varig
          F. Digital papirplan, Printerfil 
            G. Digitale planer (grafikfiler), BMP-format
              H. Digitale planer (grafikfiler), SVG-format
                I. Digitale planer (grafikfiler), PDF-format
                  J. Dataeksport (datafiler), NR1-format
                    K. Dataeksport (datafiler), DSFL-format
                      L. Dataeksport (datafiler), DXF-format
                       
                        Printer-/papirdefinition
      D E F             Menupunktet Opslag » Valg af printer/plotter.
                        Opslag
A     D   F           L
A     D E F           L
A       E F           L
                        Tilpasning
      D E F           L Tilpas tegningsfelt til valgte papirformat
                        Præsentation
A B C D E F G H I J K L Præsentation (Medtaget til visning)
                        Afgrænsning/udpegning
A B C D E F     I       Afgrænset indenfor viste skærmopslag
 • Som defineret under punktet Opslag og tilpasning
                      L Afgrænsning indenfor energidistrikt
            G H         Afgrænsning ved udpegning
                  J K   Afgrænsning gennem markering
                        Udgiv
  B                     Udgiv gennem WEB-server
                        Udskriv
                       

Appendiks: Udskrift og Data-eksport

    C D   F             Menupunktet Opslag - Udskriv skærmbillede på printer
      D E F             Menupunktet Opslag - Udskriv på printer i målforhold.
                        Data-eksport
                       

Appendiks: Udskrift og Data-eksport

            G          

Eksport til BMP-fil

              H         Eksporter til SVG-fil
                I       Eksporter til PDF-fil
                  J K  

Eksporter til NR1 og DSFL-fil

                      L

Eksporter til DXF-fil