Appendiks: 
Præsentation


Opdateret 18-08-2017

Navigation:

 1. Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport
 2. Appendiks: Præsentation
 3. Appendiks: Udskrift og Data-eksport

I nedenstående tabel er for hvert tema henvist til pågældende menunummer, der relaterer til de relevante programdokumentations-kapitler for nærmere beskrivelse omkring de funktioner, der er angivet øverst i skemaet:

Temaer

Opret
Editer
Slet

Medtages

Placering

Farve
Font

Teksthøjde/
linietykkelse

Symbolnr./
Linietype

Skalerings-
faktor

   

Note A

 

Note B

 
Rammeinformationer              

Tegningsramme

-

805

-

805

805

-

-

Nordpil

403

703

403

805

-

-

805

Kvadratnet

-

703

805

805

-

-

-

Tegningshoved, standard
- linier
  703
409
- 805 805 - -
Tegningshoved, standard
- tekster
408 - - 802 408 - -

Tegningshoved, brugerdef.

409 703
409
- - -

-

-

Tegningshoved, brugerdef.
- linier
409 702 409 802 802 803 -
- tekster 409 702 409 802 409
802
409 -

Signaturforklaring

408
409

703

-

805

-

-

Diverse

Opret
Editer
Slet

Medtages

Placering

Farve
Font

Teksthøjde/
linietykkelse

Symbolnr./
Linietype

Skalerings-
faktor

Rasterbilleder 516 702 516 516 516 516 -
Bitmap som baggrund 514 514 514 - - - -

Forbrugermarkering

303

303

303

303

303

303

-

Forbrugeroplysninger³

303

708

411

805

-

303

-

Grundkort

Opret
Editer
Slet

Medtages

Placering

Farve
Font

Teksthøjde/
linietykkelse

Symbolnr./
Linietype

Skalerings-
faktor

 • Bygværk ved mur
 • Bygværk ved tag
 • Vej-,sti-,sportema
 • Skeltema m.v.
 • Øvrige temaer

1001

701

1001

802

802

-

-

 • Højdekurver/kotetekst

1001

701

1001

805

805

-

-

Adressetema

Opret
Editer
Slet

Medtages

Placering

Farve
Font

Teksthøjde/
linietykkelse

Symbolnr./
Linietype

Skalerings-
faktor

 • Gadenavne

1002

701

1002

815

1002

-

805

 • Husnumre

1003

701

1003

815

1003

-

805

Ledningsgrafik m.v.

Opret
Editer
Slet

Medtages

Placering

Farve
Font

Teksthøjde/
linietykkelse

Symbolnr./
Linietype

Skalerings-
faktor

 • Objektkoder

501

702

501

803

803

803

805

 • Punktkoder

501

702

501

803

-

803

805

 • Genfindingsmål¹

405

703

405

815

405

-

805

 • Påskrifter

407

703

404 815

802

404

805

 • Komponentnumre

507

703

407

805

805

-

805

 • Knudepunkter²

504

703
704

504

805

805

-

805

 • Energidistrikter

303

707

303

303

303

-

-

Dataværdier
Tekst

Opret
Editer
Slet

Medtages

Placering

Farve
Font

Teksthøjde/
linietykkelse

Symbolnr./
Linietype

Skalerings-
faktor

 • Etableringsår
 • Rørtypenr
 • Nominel diameter
 • Indvendig diameter
 • Ruhed
 • Varmeledningsevne
 • Enkelttryktabs-
  koefficient
 • Korrektionsfaktor på
  varmeledning
505 705

705

805 805 - 805
 • Kote

901 704 504 805 805 - 805
Beregnede værdier
Tekst, ledning
 • Flow
 • Vandhastighed

901 705 406 805 805 - 805
Beregnede værdier
Tekst, knude
 • Fremløbstryk
 • Differenstryk
 • Fremløbs-
  temperatur
 • Udtag
901 704 504 805 805 - 805
Dataværdier, Grafisk
Fast interval
 • Etableringsår
 • Nominel diameter
 • Indvendig diameter
505 702 - 826 826 - -
Beregnede værdier, Grafisk
Fast interval
 • Flow
 • Vandhastighed
 • Gradient
 • Varmetab
 • Fremløbstryk
 • Differenstryk
 • Fremløbs-
  temperatur
901 702 - 826 826 - -
Dataværdier, Grafisk
Flydende interval
 • Etableringsår
 • Nominel diameter
 • Indvendig diameter
505 702 - 827 827 - -
Beregnede værdier, Grafisk
Flydende interval
 • Flow
 • Vandhastighed
 • Gradient
 • Varmetab
 • Fremløbstryk
 • Differenstryk
 • Fremløbs-
  temperatur
901 702 - 827 827 - -
Termografidata - 706 - 802 802 - -

¹ Pilespidserne på genfindingsmålenes henføringslinier kan indstilles som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.
² Knudepunktsbetegnelsen kan enten vises på niveau med øvrige tegningsobjekter eller som fremhævet ved at bagvedliggende tegningsobjekter undertrykkes.
³ Se kapitel Grænseflade: Relation til forbrugerdatabaser.
A

I princippet er alle tilgængelige data i de registrerede data præsenteres på én eller flere måder. Groft skitseret kan fra databasens forskellige tabeller medtages:

B

Den principielle sammenhæng mellem tegningsfeltets grafiske elementer (tekstinformationer, punkter, linier, flader m.v.) og opsætningstabellerne er skitseret i denne model:

der i programmet styres gennem Pen-definition, Kodetabel m.v. som illustreret:

I følgende kapitler kan læses nærmere om: