Appendiks:
Udskrift og Data-eksport


Opdateret 18-08-2017

Navigation:

 1. Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport
 2. Appendiks: Præsentation
 3. Appendiks: Udskrift og Data-eksport

For den valgte opgave A - E øverst i tabellens liste følges i rækkefølge de punkter med den tilsvarende bogstavbetegnelse:

A. Ledningsplan, éngangs, papir
  B. Ledningsplan, éngangs, 'elektronisk papir'
    C. Ledningsplan, plandefinition, papir
      D. Ledningsplan, plandefinition, 'elektronisk papir'
       

E. Eksport af ledningsdata

A B C D E
 • Stil markøren ovenpå e-mailen og vælg musemenuen Åbn.
 • Stil markøren ovenpå pdf-fil og vælg musemenuen Åbn.
A B C D E
 • Åbn MAP, menupunktet Opslag » Udtegn bestemt gade, vælg gadenavn og husnummer/husnumre jf. LER-forespørgslens geografiske afgrænsning.
 • Farveindstilling:
  Prædefineret
  pen-definition:
  Rullefeltet
  Ny eller omdefineret
  pen-definition:
  Se kapitel 802: Diverse » Penne » Definition af penne.
A B      
A B C D E Medtages
 • Grundkorttemaer: Menupunktet Medtages » Grundkort,
 • Ledningstemaer: Menupunktet Medtages » Ledningslag,
 • Diverse/øvrige temaer: Menupunktet Medtages » Diverse.
    C D   Plandefinition (flergangsbrug)
 • Menupunktet Opslag » Definer plan, feltet Plan nr, feltet Mål 1:, roter (SHIFT-tasten + bevæg markøren, slip SHIFT-tasten når retning er valgt).
 • Menupunktet Opslag » Udtegn plan, marker plan, knappen OK.
A   C     Udskriv papir-ledningsplan
 • Vælg ikonet , knappen Udskriv.
  B   D   Udskriv 'Elektronisk ledningsplan' (pdf-fil)
» Se evt. LR2D(avanceret-opsaetning).pdf
 • Vælg ikonet
 • Angiv placering og filnavn i feltet Navn på resultatfil (f.eks. til LER-forespørgselsnummeret),.
 • Vælg knappen Start.
        E Eksporter ledningsdata/definer område
 • Menupunktet Udpeg » Udpeg forbruger » Menuknappen Tegn polygon,
 • Vælg objekt- og punktkoder,
 • Tegn polygon,
 • Vælg menuknappen Afslut polygon,
 • Vælg menuknappen Gem polygon,
 • Vælg knappen Gem.
        E Eksporter ledningsdata/eksporter til DXF
» Se evt. LR2D(avanceret-opsaetning).pdf
 • Vælg menuknappen eller menupunktet Diverse » Eksport til DXF,
 • Marker i rammen Hele byen eller indenfor energidistrikt,
 • Feltet Navn på resultatfil,
 • Knappen Start.
  B   D E Besvar e-mail
 • Knappen Besvar.
 • Menupunktet Indsæt » Fil, udpeg pdf-fil, knappen Indsæt.
 • Tilføj evt. tekst, tegningsdeklaration m.v.
 • Knappen Send/modtag.
A   C     Udlever eller fremsend papir-ledningsplan med post.