Appendiks:
Drev, stier og filnavne


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Gyldige og ugyldige kald
···································· Relateret programdokumentation ·······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Dette kapitel omhandler de gyldige kald, der bl.a. udføres i forbindelse med kald af programmet, kald af det ønskede arbejds-/projektkatalog samt relation til kataloger og filer i programmet.

Med de viste muligheder åbnes for en fleksibilitet i placeringen; f.eks. hvis ledningsdata kopieres fra en netværkstilsluttet arbejdsstation til en stand-alone pc'er (f.eks. bærbar) hvor relationen til billederne også skal være gyldige efter flytningen.

2. Gyldige og ugyldige kald

Et fuldstændigt kald af vilkårlig fil (program-, database-, grafikfil osv.) kan i princippet opbygges:

IP-adresse
|
|
Drev-relateret kald (bogstav i intervallet A-Z)
eller maskin-relateret kald)
| | Katalog-sti med én eller flere led
| | | Filnavn
| | |

|

Filtype
123.123.123.123: c:\ dff-edb\ledning\ filnavn. filtype

Eksempler:
  • 80.111.56.24:d:\dff-edb\forb-cs\db\test.gdb

I skemaet herunder angives gyldige () og ugyldige () kald for de forskellige funktioner, der er listet i skemaets midte:

Absolut IP-relateret kald
  Absolut maskin-relateret kald
    Absolut drev-relateret kald
      Drev-relativ kald
        Projekt-relativ kald
         
Arbejds-/projektkatalogets placering i programgenvejens felt Start i
[Kapitel 00. Administration af genveje].
Relation til stier og filer internt i programmet.
¹ Relation til Finans- og Forbrugersystemets Database
         
Beskrivelser og Eksempler
        Projekt-relativ kald:
Kald angivet relativt til arbejds-/projektkataloget.
Denne type pegning anbefales til projektafhængige stier og filer.
Bemærk uden \ før kaldet!
  • ledning\grund\fil.bmp
      Drev-relativt kald:
Hele mappestrukturen peger på en absolut placering, men drevbogstavet er relativt og styres af projekt-bibliotekets drev-placering.
Denne type pegning anbefales til projektuafhængige stier og filer.
Bemærk med \ før kaldet!
  • \dff-edb\ledning\grund\fil.bmp
    Drev-relateret, absolut kald:
Sti- eller filnavnet peger på en absolut placering mht. drev-bogstav, hele mappestrukturen og evt. filnavnet.
  • f:\dff-edb\ledning\map\map.exe
  • c:\dff-edb\ledning\grund\fil.bmp
  Maskin-relateret, absolut kald:
Pegning uden tildelt drev-bogstav, men i stedet angivelse af servernavnet.
  • \\server\appl\dff-edb\ledning\map\map.exe
IP-relateret, absolut kald:
Pegning på netværksforbundet pc'er gennem pågældende pc'ers IP-adresse (der også kan være arbejdsstationen selv!).
  • 123.123.123.123:c:\dff-edb\ledning\map\map.exe
  • 123.123.123.123:c:\dff-edb\forb-cs\db\database.gdb
¹ Kun valid såfremt databasen er beliggende på samme arbejdsstation!