Appendiks:
Farver


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Introduktion
 2. Farveskala
 3. Programmets skærmfarver 
  1. Skærmbillede og dialogbokse
  2. Udpegning og markeringer
  3. Tegningsgrafik og -tekster
·········································· Relateret dokumentation ··········································

1. Introduktion

Der anvendes farver i programmet i følgende tre hovedsituationer:

 1. I skærmbillede og dialogbokse; se dette kapitels afsnit 3.1.
 2. Ved udpegning og markeringer; se dette kapitels afsnit 3.2.
 3. Tegningsgrafik og -tekster; se dette kapitels afsnit 3.3.

2. Farveskala

Til grundlæggende forståelse for forskellene mellem hhv. præsentation på skærmen og på analogt/elektronisk papir illustreres her de to væsens-forskellige farveskalaer:

RGB - additive farveskala

CMYK - subtraktive farveskala
Dannet af grundfarverne:
 • Rød (R)
 • Grøn (G)
 • Blå (B)
Dannet af grundfarverne:
 • Cyan (C)
 • Magenta (M)
 • Gul (Y=yellow)
 • Sort (K=keyline)
Resulterende blandingsfarve:
 • Hvid
Resulterende blandingsfarve:
 • Sort
Anvendes ved præsentation på:
 • Digital form
  (pc- og fjernsynsmonitor)
Anvendes ved præsentation på:
 • Analog form
  (papir, fotografisk film m.v.)

Farvehjul: (procentvis blanding af grundfarver)

Farve'dybde'
 • 1 bit
  21 = 2 farver (oftest sort og hvid)
 • 8 bit
  28 = 256 farver (eller grå-nuancer)
 • 24 bit
  224 = 16,7 millioner farver
 • 32 bit
  232 => 'True colors'

3. Programmets skærmfarver

Bemærk at hver arbejdsstation skal indstilles under Windows-kontrolpanels egenskaber for skærm til mindst 16-bit farvepalet som beskrevet i kapitel Grænseflade: Output-enheder; Skærm, LCD-dataprojektor og skærmkort.

3.1 Skærmbillede og dialogbokse

Der er mulighed for i programmet at ændre i farver for hhv. tegningsfeltets baggrundsfarve samt dialogboksene.

For tegningsfeltets baggrundsfarve skal bemærkes, at vælges alt andet end sort som baggrund, vil præsentationen af programmeringstekniske grunde resultere i blandingsfarver som her illustreret:

Eksempelvist vil en rød tekst på rød baggrund resultere i en sort farve og en rød tekst på en blå baggrund vil resultere i en rosa farve.

3.2 Udpegning og markeringer

Vedr. farvevalg er det værd at bemærke, at programmet anvender følgende farver i forbindelse med bl.a. udpegninger og markeringer:

 • Hvid
 • Gul
 • Blå

Ved tildeling af farver til elementer i tegningsfeltet - fx. lednings- og grundkortsobjekter - kan det således kun anbefales ikke at anvende disse farver.

3.3 Tegningsgrafik og -tekster

Som det ses af nedenstående figur, er farver en central del af den grafiske og tekstmæssige præsentation i tegningsfeltet og dermed også i resultaterne på papir-print, elektroniske dokumenter, web-browser osv.

Derudover er grundkortets objekter standardfarvet med rød til bygningsanlæg, grøn til skel og hegn, hvid til trafikanlæg osv.

Der bør således overvejes hvilke farver især objektkoder som hoved- og stikledninger tildeles.