Appendiks: 
Administration af genveje


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Indledning
 2. Procedurebeskrivelse
 3. Funktionsbeskrivelse
  1. Fil-operationer
   1. Opret ny mappe
   2. Opret ny genvej
   3. Kopier eksisterende genvej
   4. Sikkerhedskopiering af genvejsikoner til server-drev
  2. Ret genvejs-indstillingerne
   1. Programdestination
   2. Projektbiblioteket
   3. Felterne Genvejstaste, Kør og Kommentar
···································· Relaterede programdokumentation ·····································

1. Indledning

Nærværende kapitel beskriver administrationen af programgenvejene i forbindelse med oprettelse af nye eller ændring af eksisterende projekter.

For beskrivelse af selve programinstallationen henvises til kapitel 00. Programinstallation og -afvikling.

For fejlsøgning og problemafhjælpning henvises til kapitel Appendiks: Informations- og fejlmeddelelser.

2. Procedurebeskrivelse

Følgende procedurer anbefales når opgaverne øverst i listen ønskes udført. For den angivne opgave udføres i rækkefølge de bogstav-mærkede punkter:

A. Genopret slettet genvej
  B. Opret nyt projekt
    C. Ret eksisterende genvej
     
  B.  
 1. Opret ny mappe; se afsnit 3.1.1 Opret ny mappe
  B.  
 1. Kopier genvej; se afsnit 3.1.3 Kopier eksisterende genvej
A.    
 1. Opret ny genvej; se afsnit 3.1.2 Opret ny genvej
A.   C.
 1. Ret genvejs-indstillinger; se afsnit 3.2 Ret genvejs-indstillingerne.
 2. (Omdøb evt. genvej)
  B.  
 1. Tilbagelæg backup
  Kopiering af et eksisterende projekt foretages som tilbagelægning af data, der er nærmere beskrevet i kapitlet 11.00 Backup og tilbagelægning af data.

3. Funktionsbeskrivelse

3.1 Fil-operationer

3.1.1 Opret ny mappe

Åbn Windows Stifinderen og udpeg vha. katalogtræet til venstre hvor den nye mappe (projekt-/arbejdskataloget) ønskes placeret.

I Stifinders højre ramme højreklikkes og i den fremkomne menu vælges Ny » Mappe og en ny mappe oprettes. Navngiv denne mappe til arbejdskatalogets ønskede betegnelse, tryk ENTER-tasten og luk stifinder.

3.1.2 Opret ny genvej

Denne procedure skal kun følges såfremt der ikke i forvejen findes en genvejsikon til programfilen MAP.EXE.

 1. Med markøren stående på et tomt sted på skrivebordet højreklikkes.

 2. Vælg Ny » genvej.

 3. Vælg Gennemse, find gennem katalogtræet programfilen map.exe og udpeg denne.

 4. Vælg Næste.

 5. Vælg Udfør.

 6. Herefter rettes opstartsargumenter og projektbiblioteket som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2 Ret genvejs-indstillingerne.

3.1.3 Kopier eksisterende genvej

Denne procedure skal følges såfremt der allerede findes en genvejsikon, der peger på programfilen MAP.EXE.

 1. Udpeg den eksisterende genvejsikon , hold højre musetast nede og før markøren ud på en tom plads på skrivebordet og slip musetasten.

 2. Herved fremkommer valgmulighederne Kopier hertil, Opret genveje her og Annuller.
  Vælg Kopier hertil og en ny genvejsikon fremkommer med navnet Kopi af ...kopieret genvej...

 3. Højreklik på genvejsikonet, vælg menupunktet Omdøb og navngiv genvejsikonet med en sigende betegnelse; f.eks. projekt-/arbejdsbiblioteket der anvendes.

 4. Ret genvejsindstillingerne som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2 Ret genvejs-indstillinger.

3.1.4 Sikkerhedskopiering af genvejsikoner til server-drev

Ved ny- og genoprettelse af arbejdsstationer er det hurtigere hvis genvejene findes i forvejen på et serverdrev (for de, der har et internt netværk). Dette udføres først:

 1. Opret et bibliotek på et serverdrev; f.eks. navngivet x:\dff-edb\genveje hvor x er det aktuelle drevbogstav.

 2. Åbn Windows Stifinder og kopier genvejene til ovennævnte bibliotek.

Når en ny arbejdsstation opsættes vil det således være muligt at udføre dette modsat så genvejene kopieres ned på arbejdsstationens Skrivebord.

3.2 Ret genvejs-indstillingerne

Højreklik på genvejsikonen, der ønskes redigeret, og følgende dialogboks fremkommer:

Vælg menupunktet Egenskaber og fanebladet Genvej og følgende dialogboks fremkommer:


 • Feltet Destination:
  Angivelse af drev, sti og fil til det ønskede program samt eventuelle opstartsargumenter; se nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.1 Programdestination.
 • Feltet Start i:
  Angivelse af drev og sti til arbejds-/projektbiblioteket; se nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.2 Projektbiblioteket.
 • Feltet Genvejstaste
  Angivelse af ønskede taste-kombination til aktivering af genvejen; se nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.3 Felterne Genvejstaste, Kør og Kommentar.
 • Feltet Kør
  Angivelse af ønskede indstilling af dialogboks-størrelses for genvejen; se nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.3 Felterne Genvejstaste, Kør og Kommentar.
 • Feltet Kommentar:
  Angivelse af ønskede indstilling af dialogboks-størrelses for genvejen; se nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.3 Felterne Genvejstaste, Kør og Kommentar.
 • Knappen Skift ikon...
  Herved der det er muligt at vælge en anden programikon til MAP.EXE.
  Angivelse af ønskede indstilling af dialogboks-størrelses for genvejen; se nærmere i dette kapitels afsnit 3.2.4 Knappen Skift ikon.

3.2.1 Programdestination

Heri angives den absolutte sti (drevbogstav eller servernavn + sti + til program-filens placering, som er nærmere i kapitlet 00. Drev, stier og filnavne.

Bemærk, at programinstallationen kræver at programmet MAP.EXE placeres i kataloget MAP, men ellers er den foranstående placering valgfrit jf. dog kapitlet 00. Drev, stier og filnavne.

Drev, sti og filnavn (programkaldet) i dette felt må kun ændres såfremt programmet er blevet flyttet! For valide drev, sti og fil-angivelser henvises til kapitel 00. Drev, stier og filnavne.
Der kan som argument efter programkaldet indsættes et argument som beskrevet i dette kapitels afsnit 3.2.1.1 Opstartsargumenter.

3.2.1.1 Opstartsargumenter

Ved start af programmet er det muligt med angivelse af et opstartsargument bl.a. at slå op på en bestemt adresse og/eller at åbne en bestemt dialogboks; f.eks. dialogboksen Opslag » Udtegn bestemt gade.

Under menupunktet Diverse » Definition af funktionstaster ses i kolonnen NR (læs nærmere i kapitlet 824: Diverse » Definition af funktionstaster) de enkelte menuers numre. Dette nummer angives i genvejens destinationsfelt i forlængelse af programkaldet, altså:

hvor menu-argument 203 her medfører at dialogboksen Opslag » Udtegn bestemt gade automatisk fremkommer ved programstart.

Følgende er oplagte opstartsargumenter eventuelt med supplerende underargumenter:

Hoved-
argument

Underargumenter

@10 201 Pt. ingen underargumenter.

@10 203

Menupunktet Opslag » Udtegn bestemt gade
Eksempelvis vil argumentet .../map/map.exe 203 @1 123 @2 1234 @3 123A
åbne adressen 123A på CPR-vejkode 1234 i kommunekode 123.

Kode

Eksempel

Betydning

@1

@1 123

Kommunekode

@2

@2 1234

CPR-vejkode

@3

@3 123A

Husnummer og litra

@4

@4 test

Anvend tema fra angivne plandefinition her plandefinitionen test)

@10

@10 207

Næste dialogboks (her 207=Målforhold og billedformat)

@10 205 Menupunktet Opslag » Udtegn hele byen
Pt. ingen underargumenter.
@10 507 Menupunktet Ledninger » Komponentregister
Pt. ingen underargumenter

Der er endvidere følgende ekstraordinære argumenter, der kun bør anvendes af superbrugere eller i samarbejde med DFF|EDBs support:

Argument: Beskrivelse:
version=0 Herved fastholdes det interne programversionsnummer til nul, hvorved programopdateringen aktiveres.
start=reparer Herved udføres som det første ved programopstarten en reparation af Paradox-databasen.

3.2.2 Projektbiblioteket

Heri angives arbejdsbiblioteket, der indeholder alle projektfiler som kodetabel, ledningsgeometri, rørkatalog, egenskabsdata, beregninger osv.

For mulige angivelser af arbejds-/projektbiblioteket henvises til kapitel 00. Drev, stier og filnavne.

3.2.3 Felterne Genvejstaste, Kør og Kommentar

Feltet Genvejstaste:

 1. Klik på feltet og tryk på den taste, der skal aktivere genvejen.

 2. Såfremt der blev trykket på 'X' vil genvejsfeltet nu indeholde oplysningen 'CTRL-ALT-X'.
 3. Luk dialogboksen med OK-knappen.
 4. Tastes nu 'X' med CTRL- og ALT-tasten holdt nede vil denne genvej blive aktiveret og pågældende program med tilhørende arbejds-/projektbibliotek åbne.

Feltet Kør:

Heri kan angives hvorvidt dialogboksen til det program genvejen kalder, skal være:

 • minimeret (kun kunne ses på proceslinien),
 • normal (kun være en dialogboks, der kan flyttes på skærmen eller mellem flere skærme) eller
 • maksimeret (fylde hele skærmen).

Feltet Kommentar er et fritekstfelt hvor i der kan angives en orienterende tekst, der vises i en gul info-boks når markøren er over den pågældende genvejs-ikon.

3.2.4 Knappen Skift ikon

Herved kan der skiftes ikon til den pågældende genvej.