Grænseflader:
Input-enheder


Opdateret 18-08-2017

Tastatur

Der skal være tilsluttet et Windows-understøttet tastatur; dette bør være inklusiv danske bogstaver, 12 funktionstaster samt specialtaster som piltaster, INS, DEL, HOME, END, PageUp og PageDown.

Numerisk tastatur

Ønskes karakterer, der ikke er repræsenteret på tastaturet, kan disse indføres ved at anvende det numeriske tastatur i kombination med ALT-tasten.

Pegeudstyr

Vedrørende 'pegeudstyr' gælder:

  • Med pegeudstyr menes mus, trackball, joystick, digitaliseringsbord m.v. som er enten relativt eller absolut koordineret.

  • Der skal mindst være ét pegeredskab tilsluttet.

  • Pegeudstyr med Windows-kompatibel driver kan anvendes.

  • For pegeudstyr med scroll-hjul eller som understøtter autoscroll og  universal scroll m.v. skal scroll-afstanden sættes til linier og ikke til skærm.

  • Pegeudstyr, der skal anvendes til digitalisering i absolut koordineret system (f.eks. digitalisering af papirplan på digitaliseringsbord), skal understøtte WinTab-specifikationerne for at kunne anvendes hertil.

  • Der må kun installeres og tilsluttes ét digitaliseringsbod til hver arbejdsstation, da der ellers kan opstå konflikter indbyrdes mellem drivere.

Skanner

Hermed kan papirdokumenter som detailtegninger, papirfotos og anden dokumentation hurtigt overføres til bitmaps.

Digital kamera

Til hurtig dokumentation 'i marken' af ledningsarbejde, brøndtilsyn m.v. anbefales et digitalt kamera hvorfra der kan udlæses til rasterformaterne bmp- eller jpg-format.

Satellitbaseret måleudstyr (GNSS)

Fro nærmere information vedrørende satellit-baseret positionering (GNSS) henvises til DFF|EDBs GNSS-service.