Grænseflader:
Output-enheder
Printer/plotter


Opdateret 18-08-2017

På hver individuelle arbejdsstation kan der angives en standard printer/plotter-driver specifikt for programmet samt der kan lokalt gemmes individuelle indstillinger for den valgte printer/plotter, såfremt:

 • Printerdriveren er Windows-kompatibel samt korrekt installeret og konfigureret.

 Følgende forhold bør tages i betragtning vedr. tilslutning af output-udstyr:

 • Hardware:
  Tilsluttet arbejdsstationen lokalt eller netværksdelt?
  Opløsning?
  Output-formater; A4, A3, storformaterne A1 og A0?
  S/H eller farve?
  Laser, InkJet osv.?
 • Software:
  Alternativt eller som supplement til hardware-printere kan der anbefales installation af en virtuel printer-driver til generering af pdf-filer (f.eks. Adobe Acrobat eller lign.

 

» Hardware printer/plotter
 • ...
» Print-fil
» Microsoft Imager
 • ...
» Portable Document Format