Grænseflader:
Output-enheder; Skærm, LCD-dataprojektor og skærmkort


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Introduktion
 2. Skærm-indstillinger
 3. Flere skærme
 4. Temavalg
·········································· Relateret dokumentation ···········································

1. Introduktion

Billedrørsskærm
(CRT-monitor)

Plasma-/
LCD-skærm

LCD-skærm
bærbar pc'er

LCD-dataprojektor


Én eller flere
skærmkort og
skærme...?
Der kan med fordel tilsluttes mindst to skærmkort med tilhørende skærme til hver arbejdsstation; herved kan primærskærmen med største område og opløsning anvendes til tegningsinformationer og sekundærskærmen kan anvendes til dialogbokse, pdf-udskrifter, regneark m.v.
Styringen af på hvilken skærm dialogbokse fremkommer er beskrevet nærmere i dette kapitels afsnit 3. Flere skærme.
Skærmkortets
hukommelse...?
Bemærk at udtegningshastigheden på skærmen vil kunne forøges ved tilføjelse ekstra RAM på skærmkortet, såfremt dette er muligt.
Størrelse...? Den primære skærm, hvorpå hoveddialogboksens tegningsfelt vises, bør som absolut minimum være en 17" SVGA farveskærm.
Da den sekundære skærm oftest også viser grafik bør skærmområde og -opløsning 
Opløsning og
f
arvedybde...?
Skærm og skærmkort understøtter en skærmopløsning på mindst 1024×768 pixels og 16 bit farver.
Styresystemets
skrifttyper...?
Styresystemets dialogbokse skal indstilles til 96 dpi svarende til små skrifttyper.
Generel
information:
For generel information om skærm og skærmkort henvises til:

2. Skærm-indstillinger

Højreklik et tomt sted på skrivebordet og følgende dialogboks fremkommer:

Vælg menupunktet Egenskaber og en lignende dialogboks fremkommer (antallet af skærme er maskinafhængig):

 • Øverste ramme og rullefeltet
  For hvert af arbejdsstationens aktive skærmkort vises en skærm.
  Ved at udpege og flytte de enkelte skærme kan rækkefølgen ændres.
  For den aktuelt udpegede skærm vises de pågældende indstillinger.
 • Rammen Farver
  Heri angives farvedybden til minimum Mange farver (16 bit).
 • Rammen Skærmområde
  Heri angives skærmområdet til minimum 800×600 pixels.

Vælg knappen Avanceret... og en lignende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Vis » rullelisten Skriftstørrelse:
  Her skal angives en størrelse på 96 dpi, der oftest svarer til typen Små skrifttyper.

3. Flere skærme

Såfremt der er flere skærmkort/skærme tilknyttet arbejdsstationen vil valget af knappen Avanceret... beskrevet ovenfor give flere indstillingsmuligheder.

I viste eksempel er et skærmkort (GeForce Go 7300) tilgængeligt, hvor fanebladet giver følgende valgmuligheder:

 • Feltet nView Display Mode
  Heri listes følgende muligheder:
  Single display Kun den primære skærm viser skærmbilledet.
  Clone Samme skærmbillede vises på begge skærme.
  Horizontal Span Skærmbilledet udstrækkes som ét stort horisontalt over begge skærme.
  Vertical Span Skærmbilledet udstrækkes som ét stort vertikalt over begge skærme.
  Dualview Hver skærm er defineret som ét skærmbillede.
 • Felterne Primary display og Secundary display
  Heri angives skærmenes rækkefølge.

De ovenfor viste indstillinger, der er mærket vil anvende muligheden for at flytte dialogboksen til en anden skærm ifm. følgende af programmets Vis-funktioner.

4. Temavalg

Højreklik et tomt sted på skrivebordet, vælg menupunktet Egenskaber og understående dialogboks fremkommer hvor fanebladet Udseende vælges:

 • Rullefeltet Skriftstørrelse:
  Her skal skriftstørrelsen angives til Normal.