00. Arbejdsstation


Opdateret 18-08-2017

CPU-hastighed
(databearbejdningshastighed)

CPU'en (Central Processor Unit) er pc'ens regneenhed, der bearbejder programmer og data, og er derfor af grundlæggende betydning for afviklingshastigheden.

Hastigheden angives i GHz eller MHz og principielt vil en højere hastighed give et hurtigere resultat - dog afhængig af bl.a. arbejdshukommelsens størrelse og skærmkortets udtegningskapacitet.

Programmet kan i princippet afvikles på enhver pc, der opfylder betingelserne omkring operativsystemet, men pc'en bør af hensyn til hurtighed og stabilitet være af nyere dato.

Herunder illustreres udviklingen i bl.a. processorernes udvikling efter More's Lov; bemærk at y-aksen er logaritmisk...!

For generel beskrivelse af CPU henvises til:

RAM (arbejdshukommelse)

Der skal være 'tilstrækkeligt' med arbejdshukommelse til at udføre de ønskede programfunktioner - som minimum skal der være 128 Mb, men mere kan kun anbefales. Denne tilstrækkelighed skal ses i kombination med:

 • Hvilket styresystem anvendes?
  De nyere versioner af styresystemer kræver stadig mere programhukommelse (32-64 Mb) blot til afvikling af brugerfladen.
 • Hvilke andre programmer skal anvendes samtidigt?
  Skal store, tunge programmer køre samtidig med, høres der net-radio osv.
 • Hvilke programfunktioner ønskes anvendt?
  Visse programfunktioner som f.eks. visning af egenskabsdata, visning af bitmaps som baggrund og beregning kræver mere arbejdshukommelse.
 • Med hvilken hurtighed skal pc'en arbejde?
  Mange gange kan styresystemet kompensere for manglende programhukommelse ved at gemme dele af informationen på harddisken, men dette medfører en vis tidsforbrug at hente og gemme samt plads på harddisken hertil.

For generel beskrivelse af RAM henvises til: