Grænseflade:
ASCII-kodning


Opdateret 18-08-2017

ASCII-filer er tekstfiler, hvis indhold overholder følgende ASCII-format:

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) er en kodningsstandard for informationsudveksling, der bygger på ISO/IEC 646, og anvendes ifm. transformationen mellem den binære lagring og de grafiske tegn (alfameriske tegn) samt kontroltegn.

Idet der arbejdes med en lagringsstørrelse på 7 bit, giver det 128 tegn, der er fordelt på 33 kontroltegn og 95 grafiktegn.

Oprindelig var standarden udelukkende rettet mod det engelske sprog, men med nationale varianter som f.eks.  ISO-646-DK kunne danske tegn som æ, ø, å, Æ, Ø og Å også repræsenteres blandt de 95 grafiktegn.

Siden hen er ASCII blevet udvidet med yderligere 128 tegn, således at hver byte (8 bit) udnyttes. Tegnene fra 128 til 255 kaldes Extended ASCII eller high-bit ASCII fordi den øverste bit er positiv for alle værdier (128 + 7 bit).

ASCII er en ægte delmængde af tegnsæt-kodningen UTF-8, der er vidt udbredt ifm. bl.a. transportprotokoller for e-mail.

Her en oversigt over ASCII-tegnene (7-bit = 128 styrekoder/karakterer):

Og her en oversigt over de øvre karakterer i Extended ASCII (8-bit = 256 karakterer):

Se endvidere: