Grænseflade:
Omdannelse af CSV-fil til NR1-format


Opdateret 18-08-2017
Generelt: CSV-formatet står for Character Separated Value og er en overordnet format-type, hvor blot én ting er fastlagt - nemlig værdi-separatoren mellem de enkelte dataværdier. Denne plejer oftest at være semikolon (;) eller tabulator (tab), men kan lige såvel være en vilkårlig karakter (tegn eller specialtegn).
Specifikt: Formaterne NR1 og CSV-filer til indlæsning til lokal forbrugerdatabase er alle specifikt formaterede CSV-filer.
I dette kapitel beskrives hvorledes en CSV-fil med ledningsdata, der f.eks. kunne stamme fra satellitbaseret måleudstyr (GNSS) uden mulighed for specifik styring af udlæsningsformatet, ville kunne ændres til en direkte indlæsbar nr1-fil.
Nærmere information om NR1-FORMATET i kapitel Grænseflade: NR1-formatet
Datakildens
indhold og 
oprindelse:
Omkring datakilder i CSV-format beskæftiges i forbindelse med MAP-programmet med følgende indhold: For oprindelsen af de geografiske data kan dette bl.a. være:
 • som data-fangst af absolutte koordinater med terrestrisk, elektronisk udstyr eller med satellit-baseret koordinat-positionering (GNSS).
  Nærmere information under Satellit-baseret positionering.
 • Indtastet i regneark, tekst-fil m.v.

Formålet med efterfølgende procedure er at omdanne en karakter-separeret data-fil (CSV-fil) til det program-specifikke NR1-format.

A. Datakildes
format
Til eksempel en fil i følgende CSV-format:
6 11 396 92769.032 241114.561 0.937
6 12 396 92770.690 241126.473 0.967
6 13 396 92772.349 241138.323 1.059
6 14 396 92773.805 241149.091 0.948
6 15 396 92773.979 241150.264 0.949
. ... ... ... ... ...
hvilket kunne svare til dette format:
Tal Punktnr. Kode Y-koordinat X-koordinat Z-koordinat
B. Åbn
regneark
 1. Åbn et regnearksprogram, f.eks. MS Excel.
C. Angiv
csv-fil
 1. Vælg menupunktet Filer » Åbn og følgende dialogboks fremkommer:
 2. Vælg Feltet Filtype: til Alle filer (*.*)
 3. Naviger til drevet og mappen, der indeholder filen i csv-formatet.
 4. Udpeg filen og vælg Knappen Åbn.
D. Indlæs
data
 1. Følgende dialogboks Guiden Tekstimport - trin 1 af 3 fremkommer:

  Rammen Oprindelig datatype » Feltet Afgrænset » Knappen Næste >
 2. Dialogboksen Guiden Tekstimport - trin 2 af 3:

  Rammen Afgrænsere » én af Felterne Tabulator, Semikolon, Komma, Mellemrum eller Andet » Knappen Næste >
 3. Dialogboksen Guiden Tekstimport - trin 3 af 3:

  Udpeg kolonne » Rammen Kolonnedataformat » én af felterne Standard, Tekst, Dato eller Importer ikke kolonne (spring over).
  Øvrige kolonner end punktnummeret og koordinaterne kan enten overspringes i indlæsningsproceduren eller efterfølgende klippes væk. Ligeledes skal eventuelle rækker med uvæsentlige informationer klippes væk eller tilpasses.
  Gentag for alle kolonner.
  Knappen Avanceret » Dialogboksen:

  Angiv korrekte karakterer for hhv. Decimalseparator og Tusindtalsseparator.
E. Tilret
kolonne-
rækkefølge
 1. Kolonnerækkefølgen tilrettes med funktionerne Klip og Sæt ind, så den følger valgte format for dataindholdet:
 2. Tilføj og udfyld ekstra kolonner forudsat af det valgte format.
F. Udlæs til
CSV-format
 1. Menupunktet Filer » Gem som... og følgende dialogboks fremkommer:

  Naviger til ønskede drev- og mappedestination.
  Feltet Filtype: angives til CSV (MS-DOS) (*.csv)
  Angiv filnavn i Feltet Filnavn.
G. Import af
data
 1. Herefter kan hentes gennem f.eks. Diverse » Import af ledningsdata og hjælpepunkterne inddigitaliseres til det øvrige ledningsnet med Ledninger » Digitaliser.