Grænseflade:
ENG-formatet


Opdateret 18-08-2017

ENG-formatet er DFF|EDBs Ledningsregistrerings interne udvekslingsformat for afgrænsningspolygoner (energidistrikter).

Filen er en liniesepareret ASCII-tekstfil (Grænseflade: ASCII-kodning) med følgende opbygning:

Linie Beskrivelse
1 Betegnelse/navn for afgrænsningspolygonen (energidistriktet)
2 Skraveringsnummer i intervallet 0-7 jf. de 8 skraverings/udfyldningsmuligheder under 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
3 Pennummer for skravering (1-30).
4 Statusnummer i intervallet 0-9 jf. de 10 muligheder for historik-status under 303: Udpeg » Udpeg forbruger (1-10).
5 Antal punkter i afgrænsningspolygonen hvilket svarer til antal efterfølgende linier.
6-... Linier med geografiske og kodningsinformationer jf. understående tabel.

For hver linie angives:

Værdi nr.: 1 2 3 4 5 6
Beskrivelse Punktnummer Y-koordinat X-koordinat Z-koordinat Objekt-/forbindelseskode Punktkode
Eksempel 0 281718.178 315640.067 0.000 ID-HL-DF-OPR1 pkt

Hvor dette er specificeret ved:

Punktnummer Punktnummer med maksimalt 6 cifre og tilladt default-værdi på 0 (nul).
Y- og X-koordinat System34/45-koordinater.
Hvert energidistrikt må maksimalt indeholde 500 punkter.
Z-koordinat Højdeinformation (kote) med default-værdien 0.000.
Objekt- og forbindelseskode Objektkode jf. den aktuelle kodetabel og umiddelbar herefter forbindelseskoden jf. DSFL-formatet:
1 Ret linie til næste koordineret punkt.
9 Sidste punkt i objektet.
Punktkode Punktkode jf. den aktuelle kodetabel.

Ved udveksling af flere afgrænsningspolygoner (energidistrikter) gentages sekvensen.

Eksempel på ENG-fil med de to afgrænsningspolygoner (energidistrikter) TEST og TEST1:

TEST
0 //nr skravering
1 //nr pen til skravering
0 //status
6 //antal
0 281718.178 315640.067 0.000 ID-HL-DF-OPR1 pkt
0 283761.023 313967.708 0.000 ID-HL-DF-OPR1 pkt
0 283677.940 309429.846 0.000 ID-HL-DF-OPR1 pkt
0 280745.628 309537.425 0.000 ID-HL-DF-OPR1 pkt
0 280427.960 315732.976 0.000 ID-HL-DF-OPR1 pkt
0 281718.178 315640.067 0.000 ID-HL-DF-OPR9 pkt
TEST1
0 //nr skravering
1 //nr pen til skravering
4 //status
5 //antal
0 281718.178 315640.067 0.000 ED1 pkt
0 283761.023 313967.708 0.000 ED1 pkt
0 280745.628 309537.425 0.000 ED1 pkt
0 280427.960 315732.976 0.000 ED1 pkt
0 281718.178 315640.067 0.000 ED9 pkt