Grænseflade:
FOT-standarden


Opdateret 18-08-2017

 

Generelt: Fælles Objekt Type (FOT) er en indholdsstandardisering, som er et resultat af  samarbejde mellem kortanvendere; primært offentlige instanser som stat og kommuner, der ville hhv. sikre sig mod dobbeltarbejde ved at hver registrerer samme objekter og sikre et fælles geografisk administrationsgrundlag.

En nærmere beskrivelse af formålet samt specifikationen er at finde på understående Internet-henvisning:

Ligeledes findes her er oversigt over de danske kommuner, der aktuelt er tilsluttet FOT-samarbejdet.

Specifikt: DFF|EDB's Ledningsregistrering understøtter følgende:
  • Import:
    FOT-specifikationen version 3.
    FOT-objekterne har i FOT-specifikationen DSFL-referencer, der relateres direkte til DSFL-standardens kodegrupper; se kapitel Grænseflade: DSFL-formatet.
  • Eksport: 
    Der understøttes pt. ikke udlæsning til nogen versioner af FOT-standarden; DSFL-standarden understøttes.

Appendiks: Relationer mellem FOT3- og DSFL-standarden

Understående er et sammendrag at FOT3-standardens Bilag I: DSFL koder for FOT3-objekter og deres egenskaber, der er at læse i sin helhed på FOTDANMARKS' hjemmeside.

Gruppe FOT3-kode Primære datafelter
& lovlige værdier
Sekundær datafelter
& lovlige værdier
Resulterende
DSFL-kode
 
BYGNING %KG4 U91 'blank'   %KG4 U1  
    %D9111=BYGNING   %KG4 U1  
    %D9111=DRIVHUS   %KG4 U31  
    %D9111=TANK/SILO   %KG4 U52  
    %D9113=VÆG   %KG4 U2  
VEJMIDTE %KG3 U91 'blank'   %KG3 U16  
    %D9120=VEJ   %KG3 U16  
    %D9120=STI   %KG3 U35  
JERNBANE %KG3 U611     %KG3 U611  
VEJKANT %KG3 U1        
    %D9134=KØREVEJ   %KG3 U18  
      D9125=BEFÆSTET %KG3 U18  
      D9125=UBEFÆSTET %KG3 U19  
    %D9134=INTERNVEJ   %KG3 U26  
      D9125=BEFÆSTET %KG3 U26  
      D9125=UBEFÆSTET %KG3 U27  
    %D9134=CYKELSTI   %KG3 U31  
    %D9134=HOVEDSTI   %KG3 U36  
    %D9134=VEJ,DIVERSE   %KG3 U2  
CHIKANE %KG3 U561     %KG3 U54  
BASSIN %KG4 U54 %D9141=SVØMMEBASSIN   %KG3 U541  
TELEMAST %KG8 U363 'blank'   %KG8 U362  
    %D9143=RADIO/TV   %KG8 U36  
    %D9143=FÆLLESANTENNE   %KG8 U23  
SKRÆNT %KG5 U7        
    %D9160=TOP   %KG5 U71  
    %D9160=BUND   %KG5 U72  
DIGE %KG5 U17 %D9161=JORDVOLD   %KG5 U18  
TRÆ %KG8 U551 %D9162=LØV   %KG8 U531  
    %D9162=NÅL   %KG8 U541  
FREDET_
FORTIDSPUNKT
%KG8 U602     %KG8 U6  
? %KG4 U93     %KG4 U61 1
BADE_BÅDEBRO %KG4 U621     %KG4 U62  
BYPOLYGON %KG2 U91     %KG2 U141  
KOMMUNE %KG2 U93     %KG2 U11  
? %KG2 U1     %KG1 U5 2
? %KG2 U2     %KG1 U5 3

Noter

1 havn
2 områdepolygon
3 Ortopolygon