Grænseflade:
RES-formatet


Opdateret 18-08-2017

RES-filer er tekstfiler (Grænseflade: ASCII-kodning), der i stil med NR1-formatet anvendes som indlæsningsformat til MAP.

Efter konverteringen af filer i DSFL- eller DXF-formatet fremkommer følgende res-filer i det aktuelle arbejdskatalog:

Fil: Filen indeholder geografiske placerings- og egenskabsmæssige informationer om:
gader.res  gadenavne fra adressetemaets %D-værdier.
mgade.res gadenavne fra vejmidternes %D-værdier.
husnr.res husnumre fra adressetemaets %D-værdier.
topo.res topografi.
vejmidt.res vejmidter udfra %K-værdier.
hkurver.res højdekurver udfra %K-værdier.

Kan kortleverandøren alternativt levere kort, der er i nøjagtig overensstemmelse med de understående format-beskrivelser, kan disse i princippet i stedet indlæses til grundkortdatabaserne gennem menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM under knappen Overfør til grundkort. RES-filerne, der ønskes indlæst herigennem,  skal placeres i DSFL-oversætterens arbejdsbibliotek.

Generelt
gader.res
1. linie
Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5
123.456789 123456.123456 123456.123456 123 1234
hvor felterne har følgende betydning:
Felt Beskrivelse
1 Retningsvinkel i gon
2 Y-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
3 X-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
4 Kommunekode
5 CPR-vejkode
2. linie
Felt 1
Hjort Lorenzens Vej
hvor feltet har følgende betydning:
Felt Beskrivelse
1 Gadenavn i klar tekst
mgade.res Samme som for gader.res
husnr.res
Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7
123.456789 123456.123456 123456.123456 123 1234 123A Abc
hvor felterne har følgende betydning:
Felt Beskrivelse
1 Retningsvinkel i gon
2 Y-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
3 X-koordinaten angivet i meter med optil 6 cifre før og 3 cifre efter decimal-punktummet i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
4 Kommunekode.
5 CPR-vejkode.
6 Husnummer og evt. litra; der må ikke forekomme mellemrum mellem tal og litra.
7 Optionelt felt indeholdende gadenavn. Såfremt der ikke findes koordinatsatte vejnavne-tekster til indlæsning gennem filen gader.res kan denne kolonnes informationer oprette et gaderegister med rødt markerede gadenavne ifm. programfunktionen Opslag » Udtegn bestemt gade.
topo.res
Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4
40400751 123456789 123456789 12345
hvor felterne har følgende betydning:
Felt Beskrivelse
1 Kode
2 Y-koordinaten angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
3 X-koordinaten angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
4 Punktets Z-koordinat i millimeter
vejmidt.res
Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6
40300161 123456789 123456789 123456 123 1234
hvor felterne har følgende betydning:
Felt Beskrivelse
1 Kode
4=fast identifikationsværdi (=4)
030001 = DSFL-kode G3U1, der er vejmidte
1 = geometrikoden (1 = ret, 2= cirkelbue, 9 = slut)
2 Y-koordinaten angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
3 X-koordinaten angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
4 Punktets Z-koordinat i millimeter
5 Kommunekode; skal angives ved start af sammenhængende vejmidte, men kan udelades til ny vejmidte påbegyndes. Obligatorisk sammen med felt 6.
6 CPR-vejkode; skal angives ved start af sammenhængende vejmidte, men kan udelades til ny vejmidte påbegyndes. Obligatorisk sammen med felt 5.
hkurver.res
Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4
40700011 178242164 235602726 5.000
hvor felterne har følgende betydning:
Felt Beskrivelse
1 Kode
4=fast identifikationsværdi (=4)
070001 = DSFL-kode G7U1, der er højdekurve
1 = geometrikoden (1 = ret, 2= cirkelbue, 9 = slut)
2 Y-koordinaten angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
3 X-koordinaten angivet i millimeter med optil 9 cifre i ét af følgende planreferencesystemer (afhængig af områdets geografiske placering):
4 Z-koordinaten i meter med 3 decimaler.