Appendiks:
Informationsmeddelelser og meddelelser om utilsigtede hændelser


Opdateret: 31-08-2017

Indhold:


Der kan i forbindelse med programopsætningen og -anvendelsen fremkommer følgende informationsmeddelelser og meddelelser om utilsigtede hændelser:

  I. Generelle rettighedsproblemer m.v.
Meddelelse:
Årsag:
Løsning:
 
 
II. Programinstallation og -opdatering
  II.1 Manuel programinstallation/-opdatering gennem DFF-EDB's Serviceprogram
Meddelelse:
Årsag: I DFF|EDBs Serviceprogram er stien til placering af opdaterings-filen er ikke tilgængelig.
Løsning: Udfør én af følgende:
 
Meddelelse:

Årsag: Den navngivne fil kan ikke slettes/overskrives/erstattes ifm. opdatering af programmet; dette kan bl.a. skyldes:
 • at den indloggede bruger ikke har rettigheder til mappen eller filen,
 • at filen er skrivebeskyttet,
 • at filen er i brug og dermed låst for opdatering,
 • at destinationsdrevet er fuldt.
Løsning: Udfør én af følgende:
 • Tildel de nødvendige rettigheder til den indloggede bruger.
 • Afslut MAP.EXE (for server-netværk skal MAP.EXE afsluttes på samtlige pc'ere) og forsøg igen.
 • Angiv andet destinationsdrev eller udfør oprydning på det angivne drev.
 
  II.2 Programafvikling og automatisk opdatering
Meddelelse:

Årsag: De angivne login-oplysninger er ikke registreret på opdateringsserveren hvorfor login-forsøget afvises.
Løsning: Angiv de korrekte login-oplysninger og forsøg igen.
 
Meddelelse:

Årsag: Denne meddelelse fremkommer, såfremt at genvejens sti og filnavn i destinationsfeltet ikke ender på /map/map.exe hvilket bl.a. er tilfældet hvis:
 • genvejen peger på en programversion map_#.exe og ikke korrekt på opstartsprogrammet map.exe,
 • genvejen er (f.eks. som følge af tidligere manglende drev-forbindelse) automatisk ændret til en ukorrekt placering.
Løsning: Ret i programgenvejens egenskaber i feltet Destination, så der peges korrekt på programfilen MAP.EXE i overensstemmelse med beskrivelse i kapitel 00. Administration af genveje.
 
Meddelelse:

Årsag: Genvejen peger ikke på programfilen MAP.EXE, der enten kan være slettet eller omdøbt m.v.
Løsning: Ret i programgenvejens egenskaber i feltet Destination, så der peges korrekt på programfilen MAP.EXE i overensstemmelse med beskrivelse i kapitel 00. Administration af genveje.
 
Meddelelse:

Årsag: Programmet er opdateret korrekt.
Løsning: Genstart programmet for at anvende nyeste programversion; se evt. nærmere i kapitlet Appendiks: Programinstallation og -afvikling.
 
  II.3 Manuel (tvungen) opdatering
Meddelelse:

Årsag: Opdateringsfilen med den nyeste programversion er hentet, men der er opstået problemer i forbindelse med opdateringsprocessen.
Løsning: Dette skyldes sandsynligvis manglende rettigheder til programbiblioteket. Tildel den indloggede bruger fulde rettigheder til programbiblioteket og forsøg igen.
Ellers kontakt DFF-EDB for nærmere anvisninger.
 
Meddelelse:

Årsag: Under menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Arbejdsstation » Rammen Automatisk opdatering af Map » Feltet Login navn er ikke udfyldt.
Løsning: Angiv de korrekte login-oplysninger og forsøg igen.
 
Meddelelse:

Årsag: Diverse » Opsætning » Faneblad Arbejdsstation » Rammen Automatisk opdatering af Map » Knappen Valider adgangskode er aktiveret, men de angivne login-oplysninger giver ikke adgang til opdateringer, da disse ikke er registreret på DFF|EDBs opdateringsserver.
Løsning: Angiv de korrekte login-oplysninger og forsøg igen eller kontakt DFF-EDB's support for nærmere anvisninger.
 
Meddelelse:

Årsag: Menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Arbejdsstation » Rammen Automatisk opdatering af Map » Knappen Valider adgangskode er aktiveret, og de angivne oplysninger giver adgang til opdatering af pågældende pakke.
Løsning: De korrekte login-oplysninger er angivet og der er åben for automatisk og tvungen programopdatering.
 
Meddelelse:

Årsag: Menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Arbejdsstation » Rammen Automatisk opdatering af Map » Knappen Opdater NU er aktiveret.
Løsning: Bekræft for at gennemføre den tvungne programopdatering.
 
Meddelelse:

Årsag: Der blev enten ikke modtaget svar fra DFF|EDBs opdateringsserver eller svaret er uforståeligt.
Løsning: Udfør i givne rækkefølge:
 1. Undersøg om der er en aktiv Internet-forbindelse fra den pågældende arbejdsstation.
 2. Undersøg i DFF|EDBs Serviceprogram under menuknappen Information om der er kendte driftsforstyrrelser.
 3. Undersøg på DFF|EDBs hjemmeside om der er kendte driftsforstyrrelser.
 4. Kontakt supporten på telefon 76321250 for nærmere problemafklaring.
 
III. Programopstart
Meddelelse:

Årsag: Sikkerhedsfunktioner i operativsystemet (typisk versionerne Windows XP og Vista) kan ikke identificere programudbyderen og giver herved brugeren mulighed for at afbryde programafviklingen.
Løsning: Løsningen er systemafhængigt:
  I Windows XP udføres følgende:
 1. Klik på Start » Kør.
 2. Skriv GPEDIT.MSC og vælg ENTER-tasten; dialogboksen Gruppepolitik åbnes.
 3. I træet til venstre vælges Lokal computer-politik » Brugerkonfiguration » Administrative skabeloner » Windows-komponenter » Vedhæftningsstyring.
 4. I højre side aktiveres Medtagelseslisten for filer med lav risiko og i tekstboksen angives '.exe' (uden anførselstegn).
 5. Afslut programmet og genstart evt. pc'en.
 
 • I operativsystemet Windows Vista kan brugerkontokontrol-funktionen deaktiveres, som nærmere beskrevet i kapitlet Appendiks: Bemærkninger ifm. anvendelse af Windows Vista©.
 • Ønskes sikkerhedsfunktionen ikke deaktiveret, skal der ved hver programopstart angives tilladelse til programmets afvikling.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er for lidt diskplads til at gemme filer:
 • enten fysisk harddiskplads fordi den pågældende harddisk er fuld
 • eller for lidt logisk plads fordi brugerkvotaen er opbrugt.
Løsning: Frigør harddiskplads eller hæv brugerens kvota.
 
Meddelelse:
Årsag: En for programmet nødvendig programudvidelses-fil (.dll-fil) kunne ikke findes.
Løsning: Udfør proceduren beskrevet i afsnit 2.2.2 Manuel opdatering i kapitel 00. Programinstallation og -afvikling fra den arbejdsstation, der sidst gennemførte en automatisk programopdatering.
 
Meddelelse:

Årsag: En for programmet nødvendig programudvidelses-fil (.dll-fil) findes, men er defekt.
Løsning: Udfør proceduren beskrevet i afsnittet 2.2.2 Manuel opdatering i kapitel 00. Programinstallation og -afvikling fra den arbejdsstation, der sidst gennemførte en automatisk programopdatering.
 
Meddelelse:

Årsag: Programmet kan ikke startes, da operativsystemet ikke kan initialisere programkoden. Dette kan skyldes:
 • at operativsystemet ikke er fuldt opdateret med de seneste opdateringer og servicepacks,
 • at operativsystemet ikke er korrekt installeret med de nødvendige programudvidelsesfiler (.dll-filer).
Løsning: Udfør følgende:
 1. Opdater operativsystemet med Windows Update.
 2. Hvis ovennævnte ikke virker, kan det komme på tale at reparere eller  reinstallere operativsystemet.
 
Meddelelse:
Årsag: Database-administrationsprogrammet BDE, der kontrollerer Paradox-databaser kan ikke håndtere den samlede længde på drev-, sti- og filnavnet.
Løsning: Reducer i katalog-hierakiet (flyt arbejdsbiblioteket tættere på rod-biblioteket) og/eller i katalog-navnenes længde.
 
Meddelelse:

Årsag: Databaseadministrationssystemet Borland Database Engine (BDE) kan ikke håndtere længderne af drev, sti og filnavn til databasefilerne.
Løsning: Forkort mappenavnene og/eller begræns hierarki-strukturen.
 
Meddelelse:

Årsag: Denne fejlmeddelelse kan opstå i forbindelse med installation og projektoprettelse;
Der er for den pågældende indloggede bruger ikke adgang til at oprette pågældende navngivne mappe.
Løsning: Udfør én af følgende:
 • Giv fulde rettigheder til de mapper, der rapporteres utilgængelig eller opret mappen med fulde brugerrettigheder.
 • Opret den indloggede bruger som medlem af administratorgruppen.
 
Meddelelse:Årsag: Der er fejl i den angivne tabel eller SQL-forespørgsel.
Løsning: Udfør følgende i angivne rækkefølge til problemet løses:
 1. Gennemfør en reparation af Paradox-databaserne som beskrevet i afsnit 2.1 i kapitel 840: Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox.
 2. Overfør den angivne tabel til en ny tabel som nærmere beskrevet i afsnit 2.2 i kapitel 840: Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox
 
Meddelelse:

Årsag: Database-administrationsprogrammet Borland Database Engine (BDE), der styrer al data-adgang mellem MAP.EXE og Paradox-databasernes ledningsdata, er enten ikke installeret eller er uanvendelig.
Løsning: Udfør følgende i givne rækkefølge til problemet løses:
 1. Installer Borlands Database Engine with SQL-link (BDE-IB.EXE) som beskrevet i kapitel Installer BDE.
 2. Gen-installer BDE-CS.EXE og kør en reparation (repair) som beskrevet i kapitel Installer BDE.
 3. Afinstaller BDE og installer forfra som beskrevet i kapitel Installer BDE.
 
Meddelelse:

Årsag: Drevet og/eller biblioteket hvori databaseadministrationen gemmer fælles oplysninger om aktuelle brugere er utilgængelig. 
Løsning:

Gennemfør proceduren beskrevet i kapitel BDE-indstillinger.
Adgang til BDE-administrator...

 
Meddelelser:

Årsag: Meddelelsen indikerer at der allerede findes låse-filer, der af sikkerhedshensyn ligge og spærre for videre database-adgang for én eller flere databaser i projektet. Dette kan forekomme såfremt programmet er afsluttet unormalt hvor låse-filer ellers automatisk ville blive fjernet ved normal afslutning. Det kan også forekomme i visse situationer med backup-filer.
Løsning: Låse-filer (*.lck-filer) kan fjernes ved at følge beskrivelse i kapitel Fjernelse af låse-filer.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er ikke skriveadgang til det angivne bibliotek, så der er ikke adgang for databaseadministrationen til at lægge en fil med låse-informationer.
Løsning:
 • Manglende brugerrettigheder: Netværksadministratoren skal tildele det pågældende bruger-login læse- og skriverettigheder til både program- og databiblioteket.
  Se vejledningen Windows Vista™: Rettighedsindstillinger.
 
Meddelelse:
(udgået)
Årsag: Denne dialogboks fremkommer som følge af at styresystemet ikke kan lokalisere filen WINTAB32.DLL, der anvendes ved digitaliseringsbord.
Løsning: Problemet kan løses ved enten at installere digitaliseringsbordets driver-software eller kopiere default-filen WINTAB32.DLL fra  MAP-kataloget til styresystemets katalog (oftest én af katalogerne WINDOWS, SYSTEM eller SYSTEM32).
 
Meddelelse:
Årsag: Denne dialogboks fremkommer som følge af at styresystemet ikke kan lokalisere MAPI, der anvendes ved kald af e-mail-systemet; se nærmere i Grænseflade: E-mail.
Løsning: Installer de tillægsprogrammer til styresystemet, der vedrører postsystemet.
 
Meddelelse:

Årsag: I genvejikonets egenskaber under Start i er angivet et stinavn hvorunder der ikke i forvejen forekommer ledningsdata.
Løsning: Er Start i angivet forkert kan opstart afbrydes med knappen Nej.
Er der tale om et nyt projekt-bibliotek oprettes dette ved at tomme database-tabeller kopieres hertil.
 
Meddelelse:

Årsag: Internet-serveren er aktiveret på et uanvendeligt eller utilgængeligt portnummer.
Løsning:
 • Samme projekt åbnet flere gange:
  Såfremt samme projekt er kald flere gange på samme arbejdsstation eller server vil meddelelsen fremkommer for de efterfølgende kald, da første kald har bundet portnummeret.
  Afslut alle kald og kald projektet kun én gang!
 • Deaktivering eller andet portnummer:
  Under menupunktet Diverse » Opsætning » Fanebladet Arbejdsstation » Rammen Server for DFF-EDB's forbrugerprogram enten deaktiveres serveren eller portnummeret angives til et åbent og ledigt. Se nærmere i kapitel 805: Diverse » Opsætning.
 
Meddelelse:

Årsag: Programfilen er blevet fjernet fra programbiblioteket og kan herved ikke anvende nødvendige tillægsfiler.
Løsning: Flyt programfilen retur til programbiblioteket eller geninstaller programmet.
 
Meddelelse:
Årsag: Forbindelsen til drevet, der indeholder oplysninger om hvem, der er logget på (BDE'ens NETDIR) er blevet afbrudt, mens den er anvendt.
Løsning: Denne fejl kan kun rettes gennem genstart af arbejdsstationen - det kan forekomme, at data skal retableres gennem tilbagelægning af sikkerhedsbackups.
Der bør fejlsøges på hvorfor drevet forsvandt så denne fejlsituation undgås for fremtiden.
 
 
IV. Opsætning
Meddelelse:


Årsag & løsning: Den angivne sti eksisterer ikke i øjeblikket; dette kan skyldes:
 • Stien findes ikke, enten fordi den er ny eller der er skrevet forkert.
  Løsning: Er der adgang til det angivne drev og sti vil programmet automatisk oprette placeringen.
 • Det angivne drev-betegnelse er ikke tilknyttet den aktuelle arbejdsstation.
  Løsning: Enten rettes den angivne drev-betegnelse eller også tilknyttes drev-betegnelsen til den aktuelle arbejdsstation; der henvises for sidstnævnte til manualen for operativsystemet.
 • Der er ikke skriveadgang til én eller flere af de angivne mapper i stien.
  Løsning: Enten rettes stien til en placering med skriverettigheder eller også ændres skriverettighederne for den angivne placering; der henvises for sidstnævnte til manualen for operativsystemet.
 
Meddelelser:

Årsag: Meddelelsen indikerer, at en tidligere fejlmeddelelse er blevet accepteret, men ikke blevet rettet, så fejl-tilstanden genopstår ifm. de igangværende programfunktioner.
Løsning: Ret den tidligere meddelte fejl, der oftest skyldes én eller flere låse-filer (lck-filer) eller læsning i mapper, der ikke er tilstrækkelig adgang til.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er ikke hukommelse nok til at udpege objekterne fordi hukommelsen enten ikke kan frigøres eller der er tildelt for lidt hukommelse.
Løsning: Udfør følgende i rækkefølge til problemet løses:
 1. Genstart pc'en og forsøg igen.
 2. Tildel mere hukommelse som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning under faneblad Opsætning 2 » rammen Bufferstørrelser.
 3. Opdel nogle af de lange grundkort- og ledningsobjekter i flere selvstændige strækninger.
 
Meddelelse:

Årsag: Meddelelsen kan opstå ifm. 840: Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox.
Filen thumbs.db tilhører styresystemet såfremt der vises med ikoner og er således en filtype, funktionen til Paradox-reparationen ikke har muligheder for at åbne for kontrol.
Løsning: Accepter dialogboksen og slet ved førstkommende lejlighed filen fra MAP-bilbioteket.
 
 
V. Grundkort & adresseopslag
Meddelelse:

Årsag: Én eller flere af adresse-databaserne er defekte.
Løsning: Udfør i givne rækkefølge til problemet løses:
 1. Udfør funktionen Overførsel af data til ny tabel for angivne databasetabel som beskrevet i kapitel 840: Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox.
 2. Tilbagelæg grundkortsbackup.
 3. Genindlæs grundkort-filerne gennem menupunktet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.
 
Meddelelse:
Gadenavne/husnumre mangler ved Opslag » Udtegn bestemt gade.
Årsag: Adresse-databasen er tom som følge af:
 • at der er ikke indlæst adresse-oplysninger ved grundkort-konverteringen,
 • at referencen til grundkortet er forkert,
 • at en eksisterende adresse-database er ikke opdateret til nyere program-versioner,
 • at CPR-vejkoderne i grundkort-filen er fejlbehæftede eller decideret manglende. 
Løsning: Én af følgende:
 
Meddelelse:

Årsag: MAP.EXE er åbne og 'låser' adgangen til at opdatere grundkortet.
Løsning: Afslut MAP.EXE (på server-netværk afsluttes på samtlige pc'ere) og prøv igen.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er ikke skriveadgang til det angivne bibliotek, så der er ikke adgang for databaseadministrationen til at lægge en fil med låse-informationer.
Løsning: I Stifinder tildeles det pågældende bibliotek som minimum læse- og skriveadgang for den pågældende bruger eller brugergruppe.
 
Meddelelse:

Årsag: Tegningsfeltets indhold kan af forskellige årsager ikke gentegnes.
Løsning: Udfør følgende i rækkefølge til problemet løses:
 1. Foretag nyt opslag med Opslag » Udtegn bestemt gade, Opslag » Udtegn hele byen eller Opslag » Udtegn plan.
 2. Afslut og åbn programmet og prøv igen.
 3. Genstart pc'en.
 
 
VI. Forbrugeropslag
Meddelelse:

Årsag: Interbase-tjenesten, der er database-administrationsprogrammet mellem MAP-programmet og Interbase-databasen, er ikke aktiv og derfor kommer der ikke svar retur på programmets database-forespørgsler.
Løsning:

For Firebird-servere:

Vælg Start » Indstillinger » Kontrolpanel » og følgende dialogboks fremkommer:

Under rammen Status skal indikationen være Running; ellers igangsættes Firebird-Serveren med knappen Start.

For InterBase-servere:

Installer den nye Firebird 2.1 og forsøg igen - læs nærmere på Database-forbindelser.

 
Meddelelse:

Årsag: Den angivne InterBase-database kan ikke findes og derfor ikke åbnes.
Løsning: Angiv den korrekte sti og filnavn til DFF-EDB's Forbrugerdatabase i Diverse » Opsætning » rammen Stinavne » feltet InterBase Forbrugerdata.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er ikke sikkerhedsmæssigt adgang til den angivne database.
Løsning: Kontakt DFF-EDB's support for hjælp hertil.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er ikke tilstrækkelige tilladelser til forespørgsler på den pågældende forbrugerdatabase, fordi database-filen er skrivebeskyttet.
Løsning:
 1. Åbn Stifinder.

 2. Find den pågældende database-fil,

 3. Højre-klik på database-filen,

 4. Vælg Egenskaber så følgende dialogboks fremkommer:

 5. Fravælg Attributten Skrivebeskyttet.

 6. Vælg knappen OK.

Herved skulle der være forespørgselsadgang til database-filen.

 
Meddelelse:

Årsag: Programmet afsætter programhukommelse (RAM) til de forskellige oplysninger, der undervejs skal anvendes (grundkort, ledningsgeometri og -egenskaber, forbruger- og forbrugsoplysninger osv.), men der er ikke afsat nok i forhold til forbrugerdatabasens antal forbrugere.
Løsning: Angiv under menupunktet Diverse » Opsætning » Faneblad Opsætning 1 » Rammen Markering af forbrugere » Feltet Max. antal forbrugere er forbrugerantal lig med eller større end det antal aktive installationer forbrugerdatabasen indeholder.
Læs eventuelt nærmere herom i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.  
 
Meddelelse:

Tilsvarende i DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem:

Årsag: Der er en fejl i forbrugerdatabasen, der vil få alvorlig indflydelse på det foretagne optælling eller lokale forbrugerudtræk. For det viste forbrugernummer er den angivne tælleværkstype ikke defineret.
Løsning: Korriger dette i forbrugerdatabasen; gerne i samråd med DFF-EDB's support.
 
 
VII. Ledninger
Meddelelse:

Årsag: Der er opstået en kritisk fejl sidst database-tabellen med ledningsnettets punkter blev gemt.
Løsning:
 1. Tilbagelæg den seneste backup af ledningsdatabasen.
 2. Indlæs evt. den angivne NR1-fil i et andet projekt og overfør evt. manglende ledninger til originalprojektet.
 
Meddelelse:

Årsag: Det maksimale antal knudepunkter, der er afsat hukommelse til, er nået.
Løsning: Forøg antallet som beskrevet i kapitel 904: Beregning » Opsætning for beregning.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er opstået en fejl ifm. dannelse eller redigering af knudepunkter.
Løsning: Udfør i givne rækkefølge til problemet løses:
 1. Genstart programmet og forsøg igen.
 2. Retabler enkelte databasetabeller med funktionen Overfør data til ny tabel beskrevet i kapitel 840: Diverse » Konvertering / reparation af database » Reparation af Paradox. Kontakt DFF|EDBs support for nærmere information om hvilke tabeller, der bør overføres.
 3. Tilbagelæg en tidligere backup af ledningsdatabasen.
 
Meddelelse:

Årsag: Ifm. Ledninger » Knudepunkter » musemenuen Sammenlægning af to linier er der udpeget to linier, der ikke har fælles start-/endepunkt.
Løsning: Såfremt sammenlægningen bekræftes, vil de to start-/endepunkter blive sammenkoblet - dette kan være korrekt i tilfælde af manglende snap mellem ellers sammenhørende ledningsstrækninger.
Ellers skal sammenlægningen afvises med knappen Nej.
 
 
VIII. Hydraulisk/termisk beregning
  Det kan være svært at udpege entydige løsninger på opståede fejl i hydraulisk/termiske beregninger, da der er komplicerede formler med mange ubekendte og gensidige relationer. Her er dog et par 'hints' til hvad der kan gå galt.
 
Meddelelse: Forbruget indlæses for hurtigt ift. det virkelige antal forbrugere og forbruget er forkert eller 0.
Årsag: Programmet opretter selv en mappe med forbrugerdata, såfremt der ikke er angivet noget stinavn til lokale forbrugerdata under Diverse » Opsætning. Denne forbrugerdatabase er tom hvorfor indlæsningen foregår hurtigt.
Løsning: Gå under Diverse » Opsætning » Fanebladet Opsætning 1 » Rammen Stinavne » Feltet Lokale forbrugerdata og angiv den rette sti til forbrugerudtrækket.
 
Meddelelse:

Årsag: Denne dialogboks kan fremkomme med både 'central' og 'hydrofor'.
Knudepunkter er blevet omdefineret siden seneste indlæsning/opdatering af knudepunktsregisteret, så den eller de nævnte knuder eksisterer ikke længere med den angivne betegnelse.
Løsning:

Udfør følgende i givne rækkefølge (analogt for hydrofor blot vælges knappen Hydrofor):

 1. Vælg menupunktet Beregning » Beregning » Knappen Centraler og udpeg de(n) central(er), hvis knudebetegnelse ikke findes, navngiv med korrekt betegnelse og vælg knappen Gem.
  Udpeg og slet derefter centralen/centralerne med fejlbehæftet knudepunktsbetegnelse.

 2. Vælg menupunktet Beregning » Beregning » Knappen Knudepunktsdata » Knappen Opdater knudepunktsregister hvorved knudepunktsregisteret opdateres.

 
Meddelelse: Ved valg af knappen Knudepunktsdata fremkommer følgende dialogboks:

Årsag: Ledningsmodellen er blevet omdefineret siden seneste indlæsning/opdatering af knudepunktsregisteret, så for det angivne antal knuder eksisterer der ikke data.
Løsning: Opdater knudepunktsregisteret og indlæg evt. knudepunktsdata for de pågældende knudepunkter.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er 'kortslutning' mellem det primære net (hvorfra varmeveksleren får varmen) og det sekundære net (hvortil varmeveksleren leverer varmen).
Der er sandsynligvis en ventil, der anvendes når varmeveksleren forbigås, der står åben, og som dermed medfører en kortslutning.
Løsning: Luk afspærringsventilen(-erne) så de to trykområder er isolerede og prøv igen.
 
Meddelelse:

Årsag: Der er ingen åben forbindelse fra hydroforen og til nettet med varmecentralen eller varmecentralerne.
Løsning: Opret disse forbindelse enten ved at åbne ventiler eller definere netværksmodellen, så der kan skabes forbindelse og prøv igen.
 
 
Negative differenstryk
Negative fremløbstryk Utilstrækkeligt fremløbstryk:
 • Kontroller løftehøjden på varmecentralen
 • Kontroller knudepunktets kote
Negative returløbstryk
 • Kontroller koten