1002: Grundkort » Gadenavne


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan:

 • Nye gadenavne oprettes, placeres og redigeres (roteres mv.).
 • Eksisterende gadenavne enkeltvis flyttes, duplikeres og redigeres samt slettes.
 • Indlæste gadenavne uden position placeres og redigeres.

Hvis du i stedet vil:

Til kontrol af de foretagne ændringer, kan det pågældende gadenavn slås op gennem funktionen Opslag » Udtegn bestemt gade for det rette gadenavn; læs nærmere i 203: Opslag » Udtegn bestemt gade og i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

Gadenavne er en vigtig del af Adressetemaet, som anvendes af programmets forskellige funktioner som adresseopslag, forbrugerudpegning, lukkeliste, stykliste, komponentregister, brudkartotek m.v.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Grundkort » Gadenavne og følgende informationer fremkommer i dialogboksen:

 • Feltet Kom. nr:
  Heri angives kommunekoden for det udpegede gadenavn eller for gadenavnet, der ønskes oprettet.
 • Feltet Vejkode:
  Heri angives CPR-vejkoden for det udpegede gadenavn eller for gadenavnet, der ønskes oprettet.
 • Feltet Gadenavn:
  Heri angives gadenavnet for det udpegede gadenavn. Er feltet tomt angives her gadenavnet, der ønskes oprettet.
 • Feltet Pen nr (1-30):
  Heri angives det anvendte pennummer for det udpegede gadenavn eller for gadenavnet, der ønskes oprettet.
 • Feltet Teksthøjde (mm):
  Heri angives den anvendte teksthøjde i mm for det udpegede gadenavn eller for gadenavnet, der ønskes oprettet.
 • Feltet Hældning (grad):
  Heri angives den anvendte teksthældning i grader for det udpegede gadenavn eller for gadenavnet, der ønskes oprettet.
 • Listen
  Heri listes eventuelle 'røde gadenavne' fra 203: Opslag » Udtegn bestemt gade, der er u-koordinerede gadenavne (gadenavne uden koordinater).

Når programfunktionen forlades, fremkommer følgende dialogboks:

3. Procedurebeskrivelser

I understående tabel er for de udvalgte opgaver angivet hvilke punkter i proceduren, der skal udføres.

A. Opret nyt gadenavn
B. Ret udpeget gadenavn
  C. Flyt udpeget gadenavn
  D. Slet udpeget gadenavn; se endvidere kapitel 203: Opslag » Udtegn bestemt gade.
    E. Fortryd ændringer for udpeget gadenavn
    F. Kopier gadenavn
      G. Placer 'rødt gadenavn'
     
  B C D E F Udpeg gadenavnet, så gadenavnet 'hænger' i markøren
      G Udpeg gadenavnet i listen nederst.
A B C   G Angiv:
 • Kommunekoden i feltet Kom nr
 • CPR-vejkode i feltet Vejkode.
 • Gadenavnet i feltet Gadenavn.
 • Pennummer (farve, stregtykkelse og tekstfont) i feltet Pen nr (1-30).
 • Teksthøjde i feltet Teksthøjde (mm).
 • Teksthældning i feltet Hældning (grad). 
A B C   F G Alternativt til indtastet Hældning kan SHIFT-tasten holdes nede og teksten drejer afhængig af musens bevægelser. Hældningen i det øjeblik SHIFT-tasten slippes er tekstens nye hældning.
    D   Slet hele gadenavnet.
    E F Angiv placering i tegningsfeltet mens CTRL-tasten nedtrykkes. Herved returnerer det udpegede gadenavn til sin oprindelige plads med de oprindelige værdier.
      F Tryk tasten ENTER og det netop udpegede gadenavn fremkommer igen i feltet Gadenavn.
A B C D   F G Angiv placering i tegningsfeltet.