1003: Grundkort » Husnr


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Husnumre indgår i adressetemaet og indlæses således af programmet i en speciel tabel, da adressetemaet er grundlaget for megen geokodning i forbindelse med forbruger- og ledningsdata.

Ved ændringer i form at nyoprettelse, flytning, redigering og sletning kan der således opstå manglende relationer imellem andre datatyper som forbrugerdatabasens informationer, komponentregisterets adresseinformationer, forbrugertilslutninger m.v. Dette bør der således efterfølgende kontrolleres for med de hertil vedkommende kontrol- og reparationsfunktioner.

For at kunne oprette husnumre på en bestemt gade skal gaden eksistere i vejnavnedatabasen; dette kan kontrolleres som beskrevet i kapitlet 203: Opslag » Udtegn bestemt gade. Eksisterer gadenavnet ikke her, oprettes det som beskrevet i kapitlet 1002: Grundkort » Gadenavne

Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens Adressevejledning (der kan findes på http://www.ebst.dk) indeholder en officiel adresse (der tildeles eksklusivt af kommunen) bl.a.

 • et husnummer, der er et heltal i intervallet 1 - 999. Der må ikke stilles 0 (nul) foran husnummeret.
 • eventuelt et litra, der skal være ét bogstav i intervallet A - Z dog ikke I, J, O og Q da disse kan forveksles med 1 og 0. Bogstavet skal stå i umiddelbar forlængelse af husnummeret således der ikke må forekomme mellemrum mellem husnummer og bogstav.

Enhedsadressen, der også inkluderer etage- og side/værelse-betegnelse, vil ikke forekomme i officielle kortværker og bør derfor også undgås oprettet manuelt af brugeren, da disse vil blive fjernet ved næste opdatering af adressetemaet.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Grundkort » Husnr og følgende informationer fremkommer i dialogboksen:

 • Feltet Kom. nr
  Heri angives kommunekoden for det udpegede husnummer eller for husnummeret, der ønskes oprettet.
 • Feltet Vejkode
  Heri angives CPR-vejkoden for det udpegede husnummer eller for husnummeret, der ønskes oprettet.
 • Feltet Husnr:
  Heri angives husnummeret og eventuelt litra for det udpegede husnummer. Er feltet tomt angives her husnummeret, der ønskes oprettet.
 • Feltet Pen nr (1-30):
  Heri angives det anvendte pennummer for det udpegede husnummer eller for husnummeret, der ønskes oprettet.
 • Feltet Teksthøjde (mm)
  Heri angives den anvendte teksthøjde i mm for det udpegede husnummer eller for husnummeret, der ønskes oprettet.
 • Feltet Hældning (grad)
  Heri angives teksthældningen i grader for det udpegede husnummer eller for husnummeret, der ønskes oprettet.
 • Listen
  Heri listes de eksisterende gadenavne.

Når programfunktionen forlades, fremkommer følgende dialogboks:

3. Procedurebeskrivelser

I understående tabel er for de udvalgte opgaver angivet hvilke punkter i proceduren, der skal udføres.

A. Opret nyt husnummer
  B. Ret udpeget husnummer
  C. Flyt udpeget husnummer
    D. Slet udpeget husnummer; se endvidere kapitel 203: Opslag » Udtegn bestemt gade.
    E. Fortryd ændringer for udpeget husnummer
     
  B C D E Udpeg husnummeret, så husnummeret 'hænger' i markøren
A B     Udpeg i listen eller angiv:
 • Kommunekoden i feltet Kom nr
 • CPR-vejkode i feltet Vejkode.
Angiv:
 • Husnummer og eventuel litra i feltet Husnr. Bemærk de officielle regler for husnumre omtalt i afsnit 1.
 • Pennummer (farve, stregtykkelse og tekstfont) i feltet Pen nr (1-30).
 • Teksthøjde i feltet Teksthøjde (mm).
 • Teksthældning i feltet Hældning (grad). Alternativt kan SHIFT-tasten holdes nede og teksten drejer afhængig af musens bevægelser. Hældningen i det øjeblik SHIFT-tasten slippes er tekstens nye hældning.
    D   Slet hele husnummeret.
A B C D   Angiv placering i tegningsfeltet.
    E Angiv placering i tegningsfeltet mens CTRL-tasten nedtrykkes. Herved returnerer det udpegede husnummer til sin oprindelige plads med de oprindelige værdier.

Til kontrol af de foretagne ændringer, kan det pågældende husnummer slås op gennem funktionen Opslag » Udtegn bestemt gade for det rette gadenavn; læs nærmere i 203: Udtegn bestemt gade og i vejledningen KONTROL-TILRETNING.pdf.

TIPS til hurtig oprettelse af manglende husnummer: Udpeg et husnummer på samme gade som den manglende og fortryd som beskrevet i ovenstående tabel. Husnummeret forsvinder, men felterne med kommunekode og CPR-vejkode vil nu være udfyldt. Så kan husnummeret skrives og placeringen angives.

Husnumrenes pennummer og teksthøjde kan generelt ændres som beskrevet i kapitel 815: Diverse » Nyt pen nr eller tekststørrelse for diverse tekster. Teksthøjden kan endvidere generelt skaleres som beskrevet i kapitlet 805: Diverse » Opsætning.