1005: Grundkort » Afgrænsning af grundkort


Opdateret 18-08-2017


Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan et grundkort, der dækker et væsentligt større areal end ønsket, reduceres i geografisk udstrækning.

I forbindelse med funktionens anvendelse anbefales det:

 • At foretage backup af de oprindelige grundkortdata inden denne programfunktion udføres...!
 • At afslutte og genstarte MAP efter afgrænsningens udførelse.

Der udføres reduktion i de topografiske grundkortstemaer og adressetemaer, der er medtaget i tegningsfeltet; læs nærmere herom i kapitel 701: Medtages » Grundkort.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Grundkort » Afgrænsning af grundkort og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen Energidistrikter
  Udpeg det energidistrikt, der ønskes anvendt som afgrænsende polygon. Er der ikke defineret et ønsket energidistrikt skal dette først udføres; læs nærmere herom i kapitlet 303: Udpeg » Udpeg forbruger.
 • Felterne Medtag indenfor energidistrikt og Medtag udenfor energidistrikt
  Angiv nederst hvorvidt afgrænsningen skal ske så grundkortet bevares indenfor eller udenfor polygonen.
 • Knappen Start
  Vælg knappen Start og følgende dialogboks fremkommer:

  Vælg Ja hertil og dialogbokse angiver procedurens fremdrift. Proceduren afsluttes med besked herom og grundkortet er herefter afgrænset.
 • Knappen Luk
  Herved afsluttes funktionen og dialogboksen lukkes uden at der foretages ændringer i grundkortet.

3. Procedurebeskrivelser

Det anbefales at anvende følgende procedure:

A.  Backup af grundkort
B.  Tematisk afgrænsning
C.  Geografisk afgrænsning - opret energidistrikt
D. Grundkort » Afgrænsning af grundkort
 1. Udpeg det afgrænsende energidistrikt.
 2. Udpeg afgrænsning indenfor/udenfor.
 3. Vælg knappen Start.