1006: Grundkort » Eksport af grundkort i DSFL


Opdateret 18-08-2017


Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
·······
····························· Relateret programdokumentation ·······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan hele eller dele af grundkortet eksporteres til en datafil i DSFL-formatet.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg Grundkort » Eksport af grundkort i DSFL og følgende dialogboks fremkommer:

 • Listen Energidistrikter og feltet Hele byen
  Heri angives hvorvidt hele det indlæste grundkortet eller netop dét i listen udpegede energidistrikt skal anvendes som geografisk afgrænsning.

 • Felterne Medtag indenfor energidistrikt og Medtag udenfor energidistrikt
  Heri angives - ved valg af et energidistrikt som geografisk afgrænsning - om det er objekterne hhv. indenfor eller udenfor, der ønskes eksporteret.

 • Knappen Start
  Herved dannes den angivne resultat-fil med den angivne geografiske afgrænsning.
  Når knappen vælges fremkommer følgende dialogboks:

  Angiv heri det anvendte koordinatsystem samt data på hhv. leverandør og rekvirent.
  Når eksporten er afsluttet fremkommer dialogboksen:

 • Knappen Luk
  Herved afsluttes dialogboksen.

 • Feltet Resultatfil
  Heri angives resultatfilens placering og navn.

 • Knappen Transformation (passiv) eller Transformation (aktiv)
  Herved åbnes dialogboksen hvori der kan vælges resulerende referencesystemer ('koordinatsystem') for de eksporterede plan- og højdekoordinater.
  Transformationsfunktionen er nærmere beskrevet i afsnit 2.9 i kapitel 00. Generelle programinformationer.