1007: Grundkort » Kopi af indtegnet topografi


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan brugerens ændringer i grundkortets topografi og adressetema hhv. gemmes og tilbagelægges. Dette er f.eks. anvendelig ved opdatering af grundkortet (se kapitel 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM) hvor disse ændringer ellers vil blive overskrevet.

Bemærk at ændringerne i grundkortet først registreres i grundkort-databasen efter programversion 21.10.2002 hvorved grundkortsændringer udført før denne versionsdato vil blive overskrevet.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Grundkort » Kopi af indtegnet topografi og følgende dialogboks fremkommer:

 • Knappen Dan kopi
  Herved dannes en kopi af netop de ændringer i grundkort-topografien, der er foretaget siden sidste indlæsning/opdatering af grundkortet.
 • Knappen Tilbagelæg kopi
  Herved tilbagelægges den tidligere foretagne kopi af grundkorts-topografien gemt i biblioteket angivet i feltet Sti til kopi af topografi til det aktive grundkort angivet i feltet Sti til grundkort.
 • Knappen Luk
  Herved lukkes dialogboksen.
 • Feltet Sti til grundkort
  Heri angives stien til det aktive grundkort. Ændring hertil foretages som beskrevet i kapitel 805: Diverse » Opsætning.
 • Feltet Sti til kopi af topografi
  Heri angives stien til placeringen af grundkorts-topografien. Denne vil altid være underbiblioteket kopi_af_topografi til det aktive grundkort.