101: Zoom » Zoom ind


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan der zoomes i tegningsfeltet, for

  • enten få tegningsfeltets grafiske indhold præsenteret mere detaljeret,
  • eller for at udvide den visuelle afgrænsning.

Bemærk:

  • at tasten PAGE DOWN tilsvarende zoomer ind,
  • at med tasten END returneres hurtigt til foregående skærmbillede,
  • at i forbindelse med Zoom ind ændres planens orientering, hvis udpegnings-rækkefølgen er anderledes end her angivet.

Menufunktionen kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

LR1AB(brugerkursus).pdf

2.1 Zoom ind for større detaljeringsgrad

Følgende procedure anbefales:

1. Vælg menupunktet Zoom » Zoom ind og markøren fremkommer som et 'L'.
2. Udpeg med venstreklik det ønskede kortudsnits nederste, venstre hjørne. Når markøren bevæges fremkommer en gul boks, der markerer det valgte område.
3. Såfremt boksens orientering (rotation) ønskes ændret holdes SHIFT-tasten nedtrykket mens markøren bevæges. Når den rette orientering er opnået, slippes SHIFT-tasten.
4. Udpeg det øverste, højre hjørne hvorefter kortudsnittet udskrives i hele tegningsfeltet.

2.2 Zoom for mindre visuel afgrænsning

Følgende procedure anbefales:

1. Vælg menupunktet Zoom » Zoom ind og markøren fremkommer som et 'L'.
2. Udpeg med venstreklik det nederste, venstre hjørne af tegningsfeltet. Når markøren bevæges fremkommer en gul boks, der markerer det valgte område.
3. Udpeg det øverste, højre hjørne af tegningsfeltet hvorefter hele tegningsfeltet udfyldes.