102: Zoom » Zoom ud


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion udtegnes et større geografisk kortudsnit.

Der kan alternativt zoomes ud med tasten PAGE UP.

Menufunktionen kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Zoom » Zoom ud og tegningsfeltet gentegnes med et større geografisk kortudsnit.

LR1AB(brugerkursus).pdf