103: Zoom » Oprindeligt billede


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion udtegnes i tegningsfeltet det grafiske indhold fra seneste opslag udført gennem én af følgende funktioner:

  • Opslag » Udtegn hele byen
  • Opslag » Udtegn bestemt gade
  • Opslag » Udtegn plan

Programfunktionen findes desuden i HOME-tasten.

Menufunktionen kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Zoom » Oprindeligt billede og tegningsfeltets grafiske indhold returnerer til dét indhold, der var ved seneste opslag.

LR1AB(brugerkursus).pdf