109: Zoom » Gentegn, normal


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Gentegn, normal anvendes såfremt tegningsfeltets indhold for en sjælden gang skyld ikke er blevet opdateret korrekt. Dette kan ske i forbindelse med netop lukkede dialogbokse m.v. der kan have 'overskrevet' linier i tegningsfeltet.

Menufunktionen kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Zoom » Gentegn, normal og tegningsfeltets indhold gentegnes.

LR1AB(brugerkursus).pdf