110: Zoom » Gentegn, uden slet


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Gentegn, uden slet anvendes, hvis man har mistanke om at tegningsfeltet indeholder dobbeltregistrerede linier. Ved normal udtegning ophæver streger med samme farve og stregtykkelse, der er beliggende i samme koordinater. Denne ophævning (sletning) udføres ikke ved valg af menupunktet Gentegn, uden slet.

Bemærk at menufunktionen kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Zoom » Gentegn, uden slet og tegningsfeltets grafiske indhold gentegnes.

LR1AB(brugerkursus).pdf