1103: Backup » Backup af forbrugerdata


Opdateret 18-08-2017

Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes i forbindelse med dannelse og tilbagelægning af sikkerhedskopi af projektets lokale forbrugerdata.

For nærmere beskrivelse af anvendelse, forudsætninger, funktions- og procedurebeskrivelser henvises til kapitel 1100: Backup » Backup af data.