112: Zoom » Gadenavn fra vejmidte


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Procedure
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan gadenavnet, kommunekoden og CPR-vejkoden vises ud fra vejmidten.

Med denne funktionalitet skulle det således ikke nødvendigt at navigere hen til nærmeste vejnavnspåskrift for at blive informeret om hvilken gade, der er vist.

Funktionen forudsætter, at der i DSFL-grundkortfilerne er oplysninger om vejmidtens geometri, kommunekode og CPR-vejkode, samt at disse oplysninger er valgt indlæst ved DSFL-oversættelsen. Læs nærmere herom i kapitlet 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM.

Menufunktionen kan anvendes, trods det at en anden undermenu er aktiveret. Det er således muligt at udføre operationer i forbindelse med udpegning i grundkort, ledningsdata og forbruger, grundkort- og ledningsdigitalisering osv.

2. Procedure

Vælg menupunktet Zoom » Gadenavn fra vejmidte og følgende dialogboks fremkommer:

Når markøren står i nærheden af en vejmidte fremkommer oplysninger om gadenavnet, kommunekode og CPR-vejkoden for den pågældende strækning.