1201: Hjælp » Online hjælp


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
  1. Kald gennem top-menuen
  2. Kald gennem funktionstaste
  3. Dialogbokse med -ikon
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion giver adgang til online-programdokumentationen ved at åbne en HTML-browser.

Følgende forudsættes:

 • At der på arbejdsstationen er en fungerende HTML-browser (Internet Explore, Netscape, Firefox, Opera m.v.).
 • At fil-extension .htm på arbejdsstationen er relateret til HTML-browseren.
 • At der fra arbejdsstationen er uhindret Internet-adgang på port 80.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

2.1 Kald gennem top-menuen

Vælg menupunktet Hjælp » Online hjælp eller den tildelte funktionstaste og en HTML-browser åbner.

2.2 Kald gennem funktionstaste

Aktuelle vejledningsside åbner i en html-browser såfremt understående indstillingsprocedure gennemføres.

2.2.1 Indstilling

 

1. Vælg menupunktet Diverse » Definition af funktionstaster og følgende dialogboks fremkommer:

2. Under fanebladet Topmenu markeres menupunktet Hjælp > Online hjælp i listen nederst til højre.

 

3. Vælg i rammen Funktionstaster » Listen » teksten F1.

 

4. Vælg knappen OK og dialogboksen lukkes automatisk.

 

5. Ved valg af funktionstasten F1 vil herefter åbne en web-browser med vedkommende vejledningsside.

 

2.3 Dialogbokse med -ikon

Følgende procedure anbefales:

 1. Vælg -ikonet.
 2. Udpeg kontrollen, der ønskes beskrevet.
 3. En HTML-browser åbner med aktuelle vejledningsside med fokus på aktuelle kontrol.