1202: Hjælp » List nuværende brugere


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion listes alle aktive brugere registreret i BDE'ens PDOXUSR.NET-fil.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Hjælp » List nuværende brugere og følgende dialogboks fremkommer:

  • Listen
    Heri listes samtlige brugere registreret af BDE'en.