1204: Hjælp » Start fjernsupport


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan programmet TeamViewer aktiveres til anvendelse ifm. DFF|EDBs online support. Dette forudsætter uhindret internet-adgang.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Efter aftale med DFF|EDBs support aktiveres menupunktet og det fremkomne kodeord videregives til DFF|EDBs support.

Herefter vil DFF|EDBs support have online-adgang til brugerens skærm.