1205: Hjælp » DFF-EDB's Abonnementsservice


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion åbnes en web-browser til DFF|EDBs MAP-opdateringsserver hvor der kan udføres brugeradministration; Se afsnit 2.1.1 i kapitel Appendiks: Programinstallation og -afvikling.

Anvendelsen af denne programfunktion forudsætter:

  • Uhindret Internet-adgang (firewalls, virusbeskyttelser m.v.).

Se endvidere:

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Når menupunktet vælges åbner arbejdsstationens default web-browser på Internet-siden map.dff-edb.dk/hent_map der erDFF|EDBs Ledningsregistrerings brugeradministrationsside.

Betjening er som beskrevet i afsnit 2.1.1 i kapitel Appendiks: Programinstallation og -afvikling.