1206: Hjælp » RSS-nyheder


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan RSS-nyhederne fra DFF-EDB Ledningsregistrering kaldes. De vil åbne i den web-browser, der er angivet til at være den foretrukne på den pågældende arbejdsstation.

Stien til DFF-EDB Ledningsregistrerings RSS-nyheder er:

Nærmere information om RSS-Nyheder kan findes i dokumentet:

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet og RSS-nyhederne (der ligger i en XML-fil) åbner i arbejdsstationens foretrukne WEB-browser.