202: Opslag » Definer plan


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································


1. Anvendelse og forudsætninger

Der henvises til kapitlet Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport for programfunktionens sammenhænge med de øvrige menupunkter.

Med denne programfunktion oprettes en plan-definition bl.a. med følgende oplysninger:

 • hvilket geografisk område, der skal udtegnes
 • hvilke grundkorttemaer, der ønskes medtaget
 • hvilke ledningstemaer, der ønskes medtaget
 • hvilke påskriftslag, egenskabstekster, beregningsinformationer m.v. der ønskes medtaget
 • skaleringsfaktorer for ledningskomponenter, gadenavne, husnumre, påskrifter, egenskabstekster, knudepunktsbetegnelser m.v.
således samme plan-definition senere kan anvendes til udtegning.

Så længe SHIFT-tasten holdes nedtrykket kan planens orientering ændres.
Planfeltet kan hurtigt returneres til nordretning ved at holde SHIFT-tasten nede og kortvarig trykke på ALT-tasten.

2. Funktionsbeskrivelser

LR1AB(brugerkursus).pdf

Vælg menupunktet Opslag » Definer plan og følgende dialogboks fremkommer:

 • Feltet Y (m)
  Heri står angivet markørens placering på y-aksen angivet i meter med tre decimaler i det danske koordinatsystem System 34 eller System 45.
 • Feltet X (m)
  Heri står angivet markørens placering på x-aksen angivet i meter med tre decimaler i det danske koordinatsystem System 34 eller System 45.
 • Feltet Printer
  Heri står angivet den valgte printer.
  • Ønskes en anden printer anvendt eller skal indstillingerne for den valgte printer ændres mht. papirformat eller papirstørrelsen, kan dette gøres under menupunktet Opslag» Valg af printer/plotter» Indstillinger som beskrevet i kapitlet 210: Opslag » Valg af printer/plotter.
   Der kan opnås direkte adgang hertil via højre musetast, hvorved denne menu fremkommer:
 • Feltet Plan nr
  Heri angives planens betegnelse.
  • Plannummeret er lig tegningsnummeret i forbindelse med tegningshovedet.
  • Plan-/tegningsnummeret skal være på 1-8 karakterer i form af bogstaver, tal eller visse specialtegn (%, €, @, mellemrum, bindestreg, understregning, komma og punktum m.v.).
  • Specialtegnet # er forbeholdt til angivelse af placeringen af nummereringen ved oprettelse af flere samtidige planer.
 • Feltet Længde (mm)
  Heri angives plandefinitionens længde i mm.
 • Feltet Højde (mm)
  Heri angives plandefinitionens højde i mm.
 • Feltet Målforhold
  Heri angives målforholdet.
 • Feltet Overlap bund (mm)
  Heri kan angives en forskydningsværdi, så der tages højde for et nedenstående tegningshoved/signaturforklaring, såfremt der defineres flere planer på samme tid.
 • Feltet Overlap side (mm)
  Heri kan angives en forskydningsværdi, så der tages højde for et sidestående tegningshoved/signaturforklaring, såfremt der defineres flere planer på samme tid.
 • Rullefeltet Antal rækker [1-99]
  Heri kan angives det antal rækker af plandefinitioner, der ønskes oprettet i samme handling.
 • Rullefeltet Antal kolonner [1-99]
  Heri kan angives det antal kolonner af plandefinitioner, der ønskes oprettet i samme handling.

I tegningsfeltet fremkommer en eller flere gule firkanter svarende til de angivne værdier for plandefinitionen:

 

I det viste eksempel er der defineret 2 rækker og 3 kolonner med overlap hhv. i bunden og til siden.

Der kan i forbindelse med oprettelsen af planen fremkomme en af følgende dialogbokse:

Den angivne planbetegnelse er anvendt i forvejen. Bekræft såfremt denne ønskes overskrevet.
Der er ikke angivet en planbetegnelse i feltet Ny plan nr.
Den angivne planbetegnelse start er reserveret og må derfor ikke anvendes.

3. Procedurebeskrivelser

Læs nærmere herom i afsnit 3 i kapitel 201: Opslag » Udtegn plan.