205: Opslag » Udtegn hele byen


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelse

····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne menufunktion foretages udtegning så alle medtagne temaer vises i tegningsfeltet.

Før menufunktionen anvendes kan følgende indstillinger foretages:

  • Ønskes kun udtegnet den del af området, hvor ledningsnettet er indtegnet, fravælges hele grundkortstemaet før denne menufunktion anvendes; læs nærmere herom i kapitel 701: Medtages » Grundkort.

  • Øvrige temaer kan til og fravælges som angivet i skemaet i kapitel 02.00 Opslag i kolonnen Medtages.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Opslag » Udtegn hele byen og følgende dialogboks kan fremkomme før hele området udtegnes i tegningsfeltet:

Dette advarselsvindue fremkommer især af hensyn til brugere med relativt langsomme PC'ere og brugere med store mængder data. I disse tilfælde kan udtegningen tage en del tid.

Denne advarselsboks kan fravælges som beskrevet under 805: Diverse » Opsætning under fanebladet Opsætning 1 nederst til højre.

Vælg Nej såfremt hele databasen ikke ønskes udtegnet, ellers vælg Ja og alle de valgte data vil blive udtegnet.