210: Opslag » Valg af printer/plotter


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til at udpege en på styresystemet installeret udskrivningsdriver som standarddriver, der foreslås ved anvendelse af programmets Udskriv-funktioner.

Bemærk at den valgte printer/plotter med tilhørende printer-indstillinger gemmes lokalt på hver pc'er. Ændringer på én pc'er vil således ikke gælde for de øvrige pc'ere; omvendt vil hver pc'er kunne udskrive til hver sin ønskede printer/plotter.

Bemærk at den ønskede driver skal være til stede, men der behøves ikke fysisk at være en printer, plotter eller lignende tilsluttet. Der kan så i stedet udskrives til en printerfil eller der kan udskrives til drivere, der kan skabe elektroniske dokumenter som f.eks. pdf-filer.

Forudsætningen vil i begge tilfælde være, at den eller de installerede drivere er Windows©-kompatibel og hvis der fysisk er en printer/plotter tilsluttet at denne er installeret på styresystemet med en valid driver - bl.a. at driveren understøttes af det pågældende styresystems version. Der henvises til styresystemets og printerens/plotterens dokumentation for nærmere information om kompatibilitet, installation, indstillinger m.v.

Printernavnet skal være entydigt i sin helhed; f.eks. må der ikke være en driver navngivet CutePDF og en anden CutePDF #2; i sådanne tilfælde skal førstnævnte navngives CutePDF #1.

Der henvises til kapitlet Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport for programfunktionens sammenhænge med de øvrige menupunkter.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Opslag » Valg af printer/plotter og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Valgt printer/plotter
  Heri står angivet den valgte printer/plotter; feltet kan være tomt i tilfælde af  ny-installation.
  En anden printer/plotter kan vælges ved at udpege pågældende i rammen Installerede printere/plottere
 • Rammen Installerede printere/plottere
  • Listekolonnen Navn
   Heri listes alle de på den aktuelle pc'er installerede printere/plottere. For installation og opsætning af printere/plottere på operativsystemet henvises der til vedkommende dokumentation.
  • Listekolonnen Port
   For hver printer/plotter listes den anvendte port. For ændringer heri henvises til printerindstillingerne i operativsystemets kontrolpanel.
  • Listekolonnen Driver
   Heri listes for hver printer/plotter den tilknyttede driver. For ændringer heri henvises til printerindstillingerne i operativsystemets kontrolpanel.
 • Knappen OK
  Hermed accepteres de foretagne valg/ændringer og dialogboksen afsluttes.
 • Knappen Indstillinger
  Herved vil printer/plotter-indstillingerne blive vist for den valgte printer/plotter som er angivet i rammen Valgt printer/plotter.
  Indstillingerne vises direkte i printerens/plotterens driver, hvorfor dette ikke specifikt kan beskrives, men flertallet af drivere vil have følgende indstillings-muligheder:
  • Papirets orientering
   Heri angives hvorvidt papiret er stående/højformat/portrait eller liggende/tværformat/landscape.
  • Papirstørrelser
   Heri kan vælges mellem standard papirstørrelser (A4, A3 osv. afhængig af printerens/plotterens aktive printareal) samt mulighed for brugerdefinerede papir-størrelser.
  • Farvestyring
   Heri angives farve- og/eller gråtone-styring afhængig af printers/plotterens hardware.

For procedurebeskrivelse henvises til LR1AB(brugerkursus).pdf.