211: Opslag » Kopier til klippebord


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelse
 3. Procedurebeskrivelse
------------------------------ Relateret dokumentation ------------------------------

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan et udpeget udsnit af tegningsfeltet kopieres til Windows Klippebordet samt til en rastergrafisk fil i BMP-formatet.

2. Funktionsbeskrivelse

Vælg Opslag » Kopier til klippebord; i tegningsfeltet fremkommer et gult L og i knappanelet fremkommer følgende knap:

Vælges panelknappen Bitmap fremkommer følgende dialogboks:

 • Feltet Længde (pixel)
  Heri angives bitmappens ønskede længde i pixels.
 • Feltet Højde (pixel)
  Heri angives bitmappens ønskede højde i pixels.
 • Feltet Sti til bitmap
  Heri angives sti og filnavn for bitmappens placering.
 • Knappen OK
  Herved gemmes den angivne opsætning og anvendes ved udpegning af tegningsudsnittet som beskrevet nedenfor.
  Såfremt stien ikke findes fremkommer dialogboksen:
 • Knappe Annuller
  Herved forkastes de angivne indstillinger og tidligere indstillinger (eventuelt standardindstillingen) anvendes i stedet.

3. Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse for dannelse og indsætning af rastergrafik:

A. Dan rastergrafik:
 1. Vælg menupunktet Opslag - Kopier til klippebord.
 2. Vælg evt. menuknappen Bitmap og angiv en andet billedstørrelse og/eller placering og navn på BMP-fil.
 3. Udpeg i tegningsfeltet det nederste, venstre hjørne for det plan-udsnit, der ønskes kopieret til klippebordet.
 4. Der 'trækkes' nu en boks fra den udpegede placering til det øverste, højre hjørne, der dernæst udpeges.
  Det udpegede område er nu kopieret til klippebordet og til en rastergrafisk fil i BMP-format.
B. Indsæt rastergrafik:
 • Fra klippebordet kan det gemte hentes ind i præsentations-, tegne- og tekstbehandlingsprogrammer med Windows' sæt-ind-funktion (CTRL-V). Ligeledes kan filen åbnes eller indlæses i andre softwareprogrammer.