212: Opslag » Eksporter til SVG


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
  1. Oprettelse
  2. Efterbehandling
·······················································································································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion genereres det i tegningsfeltet medtagne og indenfor det udpegede område til et SVG-dokument.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

2.1 Oprettelse

 1. Vælg Opslag - Generer SVG-dokument og der fremkommer et hvidt L ved markøren. 

 2. Udpeg det nederste, venstre hjørne for det plan-udsnit, der ønskes genereret til SVG-dokument.

 3. Udpeg dernæst det øverste, højre hjørne.

 4. Det udpegede område er nu genereret til et SVG-dokument, der kan findes i arbejdsbiblioteket, der står angivet i programmets titellinie.

2.2 Efterbehandling

Når SVG-filen genereres, gemmes den som en ukomprimeret tekstfil, der efterfølgende kan åbnes som et tekstdokument. Ønskes filen komprimeret, så den fylder mindre og dermed overføres hurtigere f.eks. ifm. en internetside, kan følgende gøres:

 1. Åbn filen i en web-browser, hvor SVG-plugin'en er installeret.
 2. Med markøren over billedet vælges højre musetaste og følgende menu fremkommer:
 3. Vælg menupunktet Gem SVG som... og følgende dialogboks fremkommer:
 4. Angiv sti, filnavn og under filtype hvorvidt filen skal være almindelig SVG eller komprimeret SVG.
 5. Vælg Gem.