214: Opslag » Udpeg område til udprintning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
  •  


1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan et geografisk område direkte udpeges til udskrivning i fast målforhold for den valgte printer. Menupunktet findes også som denne knapmenu-knap i hovedskærmbilledet:

Det forudsættes

  • at der er foretaget opslag eller navigeret til det område, der ønskes udtegnet,

  • at der er medtaget de ønskede temaer og den ønskede repræsentation (farver, stregtykkelse, stregtype/symboler osv.) jf. skemaet i kapitel Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport.

  • at der er valgt printer jf. kapitel 210: Opslag » Valg af printer/plotter hvorunder også papirvalget er foretaget.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Opslag » Udpeg område til udprintning.

  • I højre musetaste kan en anden printer vælges eller printerindstillingerne ændres; læs nærmere herom i kapitel 210: Opslag » Valg af printer/plotter.

  • I rullefeltet øverst kan et andet målforhold vælges.

  • Ved at holde SHIFT-tasten nede mens musen bevæges kan den gule ramme roteres så tegningens orientering kan ændres.

Når den gule ramme dækker det område, der ønskes udskrevet, venstre-klikkes i tegningsfeltet og printerdriverens dialogboks fremkommer:

Når eventuelle ændringer er angivet vælges knappen Udskriv.