215: Opslag » Eksporter til PDF


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
··········································· Relaterede dokumenter ············································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan det viste i tegningsfeltet direkte udskrives til et PDF-dokument, der efterfølgende direkte kan vedhæftes en e-mail.

For programfunktionens fulde udnyttelse forudsættes:

 • korrekt installation af applikation til visning/læsning af PDF-dokumenter,
 • korrekt installeret og konfigureret applikation til håndtering af e-mails

...som nærmere beskrevet i kapitel 00. Systemmiljø og -indstillinger.

For nærmere beskrivelse af PDF-formatet samt hvilke af tegningsfeltets informationer, der medtages henvises til den relaterede programdokumentation øverst.

Begrænsninger:

 • Papirarealet fyldes helt ud - der læses således ingen printermargener eller brugerdefinerede margener; f.eks. fra 209: Opslag » Målforhold og billedformat.
 • Der kan ikke indlejres skrifttyper; anvend kun programmets vektorskrifttype eller Times New Roman.

Ovenstående begrænsninger kan omgås ved at udskrive til en ekstern pdf-driver.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Opslag » Eksport til PDF og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Format på PDF-dokument
  • Feltet Længde (mm)
   Heri kan angives længden på det resulterende pdf-dokument. Såfremt der angives værdier heri 'blankes' rullefeltet ISO formater.
  • Feltet Højde (mm)
   Heri kan angives højden på det resulterende pdf-dokument. Såfremt der angives værdier heri 'blankes' rullefeltet ISO formater.
  • Rullefeltet ISO formater
   Heri listes de typiske ISO formater (A4-A0). Ved valg af et ISO-format vil de tilhørende dokumentstørrelsesværdier blive listet i felterne Længde (mm) og Højde (mm).
  • Knappen Ombyt længde/højde
   Herved ombyttes de angivne værdier i felterne Længde (mm) og Højde (mm) hvilket svarer til orienteringerne portræt (portrait) og landskab (landscape).
  • Knappen Tilpas til skærmbillede
   Herved tilpasses værdierne i felterne Længde (mm) og Højde (mm) så pdf-dokumentets størrelse svarer til det viste i tegningsfeltet.
 • Rammen Resultatfil
  • Rullefeltet Placering af resultatfil
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Feltet Navn på resultatfil
   Heri angives drev-betegnelse, mappe-placering, fil-navn og fil-type for det resulterende PDF-dokument.
   Såfremt der er valgt en plan gennem 201: Opslag » Udtegn plan angives planbetegnelsen som forslag til filnavn.
   Såfremt extension er forskellig fra .pdf fremkommer følgende fejlmeddelelse:
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til PDF-filernes placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Rullefeltet Tegningshoved på sidste side
   Herved indsættes det valgte tegningshoved som ekstra side efter tegningen.
  • Rullefeltet Signaturforklaring på sidste side
   Herved indsættes det valgte signaturforklaring som ekstra side efter tegningen.
  • Knappen Opret PDF-fil
   Herved dannes PDF-dokumentet som placeret og navngivet i feltet Navn på resultatfil, i størrelsen angivet i rammen Format på PDF-dokument samt i dét målforhold defineret i knapmenubjælken.
   Såfremt tegningsfeltets indhold overstiger papirformatets i det valgte målforhold, vil der blive dannet flere sider i PDF-dokumentet.
   Når PDF-dokumentet er dannet, vil PDF-dokumentet åbne i det program, der er relaterede til .pdf-filtypen (f.eks. Adobe Acrobat Reader).
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
  • Knappen Send email med resultatfil vedhæftet
   Herved kan den netop dannede PDF-fil sendes som vedhæftet fil til en e-mail, som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.

3. Procedurebeskrivelse

Se følgende kursusmateriale:

Følgende procedure anbefales anvendt:

1. Tematisk afgrænsning
2. Præsentation
 • Vælg ønskede pen-definition.
3. Ajourfør målforhold
 • Såfremt der er medtaget tekster (påskrifter og egenskabstekster) anbefales det at ajourføre målforholdet enten gennem menupunktet Zoom » Zoom ind eller med PageDown-tasten.
4. Angiv resultatfilens placering
 • Angiv sti og filnavn i Rammen Resultatfil.
5. Dan PDF-fil
 • Vælg knappen Start.
6. Afsend PDF-fil som vedhæftet fil til e-mail
 • Vælg knappen Send email med resultatfil vedhæftet, angiv modtager og vælg E-mail programmets Send-knap.