217: Opslag » Datapakker fra DFF-EDB


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan datapakker af generel interesse hentes fra DFF-EDB's MAP-opdateringsserver.

Det forudsætter uhindret Internet-adgang som beskrevet i kapitel Appendiks: Programinstallation og -afvikling.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Opslag » Datapakker fra DFF-EDB og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Tilgængelige datapakker hos DFF-EDB
  • Listen
   Heri listes de tilgængelige datapakker på DFF-EDB's opdateringsserver.
   For hver tilgængelig pakke listes en beskrivende tekst, dato og tidspunkt for seneste ændring samt størrelsen i Mb.
  • Knappen Hent markeret pakke
   Herved hentes datapakken markeret i listen.
   Følgende dialogboks fremkommer:

   Vælges JA-knappen fremkommer følgende dialogboks med status for hentningen:

   Når datapakken er hentet og udpakket fremkommer følgende dialogboks:
 • Rammen Eksisterende datapakker (hentet tidligere)
  • Listen
   Heri listes de allerede hentede datapakker.