218: Opslag » Eksporter til EMF


Opdateret 31-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
·········································· Relateret dokumentation ··········································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion kan det viste i tegningsfeltet direkte udskrives til en grafik-fil i EMF-formatet, der efterfølgende direkte kan vedhæftes en e-mail eller anvendes til at indsættes som miniature i tegningen; se kapitlet 516: Ledninger » Indsæt billeder.

For programfunktionens fulde udnyttelse forudsættes:

 • at en applikation til håndtering af e-mails er korrekt installeret og konfigureret som nærmere beskrevet i kapitel Grænseflade: E-mail,
 • at et program er konfigureret til filtypen EMF som beskrevet i kapitlet Angiv filtype.

For nærmere beskrivelse af EMF-formatet henvises til kapitel Grænseflade: EMF-formatet.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Opslag » Eksport til EMF og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Resultatfil
  • Knappen Opret EMF-fil
   Herved dannes EMF-filen som placeret og navngivet i feltet Navn på resultatfil.
   Når EMF-filen er dannet, vil denne åbne i det program, der er relateret til .emf-filtypen (f.eks. Paint eller Billed- og Faxfremviser).
   Såfremt det angivne filnavn allerede findes på placeringen fremkommer følgende dialogboks:
  • Rullefeltet Placering af resultatfil
   Heri angives den aktive mappe-placering samt evt. tidligere udpegede mappe-placeringer. En anden placering kan udpeges med knappen Gennemse.
  • Feltet Navn på resultatfil
   Heri angives drev-betegnelse, mappe-placering, fil-navn og fil-type for det resulterende PDF-dokument.
   Såfremt extension er forskellig fra .emf fremkommer følgende fejlmeddelelse:
  • Knappen Gennemse
   Herved åbnes dialogboksen til udpegning af stien til EMF-filens placering; se nærmere i afsnittet 2.5 Gennemse-dialogboksen i dokumentationskapitlet 00. Generelle programinformationer.
  • Knappen Fjern valgt placering fra listen
   Herved fjernes den angivne sti i rullelisten Placering af resultatfil.
  • Knappen Send email med resultatfil vedhæftet
   Herved kan den netop dannede EMF-fil sendes som vedhæftet fil til en e-mail, som nærmere beskrevet i kapitel 00. Generelle programinformationer.