301: Udpeg » Peg i grundkort


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser

····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne funktion kan objekter i grundkort-databasen udpeges og identificeres samt højdekurvers højdeangivelse ses.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Udpeg » Peg i grundkort og udpeg et grundkortobjekt i tegningsfeltet så det markeres med er gult kryds. I den fremkomne dialogboks vises følgende oplysninger:

 • Feltet Y (m)
  Heri listes Y-koordinaten for markørens aktuelle placering.
 • Feltet X (m)
  Heri listes X-koordinaten for markørens aktuelle placering.
 • Feltet Z (m)
  Heri listes - såfremt der er indlæst højdekurver - Z-koordinaten (højdeangivelsen/koten) for den nærmeste højdekurve indenfor markørens søgeområde.
 • Feltet Y (m)
  Heri listes Y-koordinaten for det udpegede punkt i grundkortet.
 • Feltet X (m)
  Heri listes X-koordinaten for det udpegede punkt i grundkortet.
 • Feltet Z (m)
  Heri listes - såfremt den er angivet - Z-koordinaten for det udpegede punkt i grundkortet.
 • Nederste felt
  Heri listes punktets DSFL-kode jf. DSFL-standarden (læs nærmere i kapitel Grænseflade: DSFL-formatet) samt DSFL-kodens klar tekst jf. DSFL-standarden. Såfremt der ikke angives en klar-tekst til DSFL-koden er der tale om en ikke-defineret underkode iht. DSFL-standarden.

Der kan navigeres mellem punkterne i objektet/databasen på følgende måde:

 • Næste punkt:
  Hold SHIFT-tasten nede mens der venstreklikkes med musen eller tastes på mellemrumstangenten.
 • Forrige punkt:
  Hold CTRL-tasten nede mens der venstreklikkes med musen eller tastes på mellemrumstangenten.