302: Udpeg » Peg på ledning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes til at liste oplysninger fra ledningsdatabasen.

Følgende forudsættes:

 • At der forefindes ledningsgrafik i ledningsdatabasen.
 • At ledningsgrafikken, der ønskes oplysninger om, er medtaget til visning i tegningsfeltet; se nærmere herom i kapitel 702: Medtages » Ledningslag.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Udpeg » Peg på ledning og udpeg et ledningspunkt i tegningsfeltet, så det markeres med et gult kryds. I den fremkomne dialogboks vises følgende informationer:

 • Y (m)
  Punktets Y-koordinat angivet i meter med tre decimaler koordineret i det danske koordinatsystem System 32/45.
 • X (m)
  Punktets X-koordinat angivet i meter med tre decimaler koordineret i det danske koordinatsystem System 32/45.
 • Kote (m)
  Punktets kote angivet i meter med tre decimaler.
 • Obj.kode
  Liniens kode i fortsættelse fra punktet i relation til kodetabellen; læs nærmere i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
 • Kode
  Punktets kode i relation til kodetabellen; læs nærmere i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
 • Tekst
  Punktkodens tekst-beskrivelse i relation til kodetabellen; læs nærmere i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
 • Lag nr
  Liniens og punktets fulde lagnummer (f.eks. 123, der er objektlag 100 og punktlag 23) i relation til kodetabellen; læs nærmere i kapitlet 803: Diverse » Kodetabel.
 • Linie nr
  Det program-indekserede linienummer for linien punktet tilhører.
  Dette linienummer kan f.eks. anvendes til genfinding af linien i stikledningsregisteret; læs nærmere i kapitlet 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata.

Tilsvarende kan der med højre musetast hentes oplysninger for et udpeget punkt (Denne funktion er primært anvendt ifm. programudviklingen, men kan dog i begrænset omfang anvendes af brugerne):

 • Nrfil angiver hvilken fil punktet ligger i,
 • Pnr er punktets interne kode
 • Forbind angiver linietypen (1 er ret linie, 2 er spline, 3 er cirkelbue og 9 er afslut linieforløb)
 • K1-K2 angiver indenfor hvilke evt. knudepunkter punktet ligger
 • Reg.Stat og L.Stat er kontrolværdier, der skal være ens.