403: Tekster » Nordpil


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt kan nordpilens placering angives i tegningsfeltet.

Øvrige muligheder:

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Tekster » Nordpil.

Ved udpegning i kortet hentes nordpilen ind i markøren, ved næste udpegning i tegningsfeltet placeres nordpilen det udpegede sted.