406: Tekster » Egenskabstekster


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Funktions- og procedurebeskrivelse

····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes til at flytte egenskabstekster, der er medtaget til visning i tegningsfeltet.

Følgende forudsættes:

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Vælg menupunktet Tekster » Egenskabstekster og følgende valgmuligheder fremkommer i menuknappanelet:

  • Menuknappen Peg på ledning
    Herved vil ved udpegning af ledningen den tilhørende egenskabstekst fastgøres til markøren for ny placering.
  • Menuknappen Peg på tekst
    Herved vil den
    udpegede egenskabstekst fastgøres markøren for ny placering.

I begge tilfælde vil et efterfølgende venstreklik i tegningsfeltet medføre, at egenskabsteksten får denne nye placering.

Ønskes egenskabstekstens retning ændret holdes SHIFT-tasten nede mens musen bevæges - når den ønskede tekstretning er fundet slippes SHIFT-tasten og tekstens nye placering udpeges med et venstreklik i tegningsfeltet.

Når en egenskabstekst udpeges angives i dialogboksen hvilken strækning egenskabsteksten er tilknyttet; enten givet ved knudepunktsnumrene eller linienummeret.