407: Tekster » Komponentnr


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

  1. Anvendelse og forudsætninger
  2. Procedure
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes til ændring i placering og/eller orientering af komponentnumrene, når disse er valgt medtaget på planen.

Komponentnumrene oprettes og ændres som beskrevet i kapitel 507: Ledninger » Komponentregister.

Komponentnumrene medtages på planen som beskrevet i kapitel 703: Medtages » Diverse.

Komponentnumrenes pennummer (stregtykkelse og -farve) og teksthøjde indstilles generelt som beskrevet under 805: Diverse » Opsætning.

Tekster på komponenter eller ledninger, der ikke skal registreres i komponentregisteret, skal oprettes som påskrifter (læs nærmere i kapitlet 404: Tekster » Påskrifter).

2. Procedure

Komponentnumrenes placering ændres ved at vælge Tekster » Komponentnr hvorefter komponentnummeret udpeges, så den ligger i markøren. Komponentnummerets nye placering registreres ved at udpege den ønskede placering i planen.

Brøndnummerets orientering (drejningsvinkel) kan ændres, når brøndnummeret er udpeget ved at holde SHIFT-tasten nede mens musen flyttes. Orienteringen registreres når SHIFT-tasten slippes.