408: Tekster » Tekst i tegningshoved


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Standard-tegningshovedet
 3. Standard-signaturforklaringen
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion angives oplysninger, der anvendes hhv. som toptekst til udskrifter og som informationerne i standardtegningshovedet. Derudover redigeres standardsignaturforklaringen herigennem.

Tegningshovedet og signaturforklaringen kan vises på planen ved at vælge Medtages » Diverse » Tegningshoved hhv. Signaturforklaring.

Ønskes i stedet et frit brugerdefineret tegningshoved eller signaturforklaring henvises til kapitlet 409: Tekster » Brugerdefineret tegningshoved.

For forslag til indhold i tegningshoved, signaturforklaring m.v. henvises til Appendiks: Systematik.

2. Standard-tegningshovedet

Vælg Tekster » Tekst i tegningshoved og følgende dialogboks fremkommer:

 • Felterne Linie 1 og Linie 2
  Heri angives den tekst, der skal gengives som første og anden linie i hhv. toptekster på udskrifter og i standard-tegningshovedet. Standard-tegningshovedets opbygning er vist i figuren herunder.
 • Feltet Linie 3
  Heri angives den tekst, der skal gengives som den planspecifikke tekst i standard-tegningshovedet. er der foretaget opslag på en bestemt plan - jf. kapitlet 201: Opslag » Udtegn plan - vil denne tekst blive gemt sammen med plandefinitionen.
 • Feltet Linie 4
  Heri vises udtegningstidspunktet, der vil blive gengivet i standard-tegningshovedet. Denne tekst følger datoen på den pågældende pc'ers styresystem og kan således kun ændres gennem indstilling af anden systemdato.
 • Feltet Linie 5
  Heri angives hhv. målforholdet og plannummeret, der vil blive gengivet i standard-tegningshovedet. Målforholdet styres af det sidst foretagne opslag:
  Kendt målforhold:
  • Opslag » Udtegn plan hvor den definerede plandefinition styrer målforholdet.
  • Opslag » Udtegn bestemt gade - gadenavn hvor målforholdet som standard sættes til 1:500.
  • Opslag » Udtegn bestemt gade - adresse hvor målforholdet som standard sættes til 1:500.
  • Opslag » Målforhold og billedformat hvor det i dialogboksen angivne målforhold er gældende.
  Bemærk at så snart der zoomes ud eller ind vil målforholdet blive ukendt!
  Ukendt målforhold:
  • Opslag » Udtegn hele byen hvor målforholdet bliver vilkårligt.
  • Opslag » Udtegn bestemt gade - strækning fra-til hvor målforholdet bliver vilkårligt.
  Plannummeret styres gennem plandefinitionen og vil således kun fremkomme ved anvendelse af Opslag » Udtegn plan hvor planbetegnelsen vil blive plannummeret. Ændring af plannummeret skal således foretages som ændring af planbetegnelsen som beskrevet i kapitlet 201: Opslag » Udtegn plan.
 • Felterne Pen nr. og Tekststørrelse (mm)
  Heri kan for hver linie angives hhv. en pennummer og en tekststørrelse.
 • Rammerne Format af tegningshoved og Format af signaturforklaring
  • Felterne Længde (mm) og Højde (mm)
   Heri angives i mm hhv. længden og højden af hhv. standard-tegningshovedet og standard-signaturforklaringen.
 • Knappen OK
  Hermed accepteres de i dialogboksen angivne værdier og ved udtegninger med standard-tegningshoved/-signaturforklaring vil de angivne værdier blive anvendt.
 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de eventuelt ændrede værdier og de tidligere værdier vil blive anvendt.
 • Knappen Signaturforklaring
  Herved åbnes dialogboksen Signaturforklaring som nærmere beskrevet i afsnit 3 nedenfor,

3. Standard-signaturforklaringen

Anvendelse, oprettelse, redigering m.v. af signaturforklaring er nærmere beskrevet i kapitel 409: Tekster » Brugerdefineret tegningshoved.