411: Tekster » Forbrugeroplysninger


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelse
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  


1. Anvendelse og forudsætninger

Formålet med denne menufunktion er at kunne redigere (flytte og rotere) databaseinformationer hentet med menupunktet 708: Medtages » Forbrugeroplysninger.

2. Funktions- og procedurebeskrivelse

Følgende procedure anbefales i givne rækkefølge:

 1. I menufunktionen 708: Medtages » Forbrugeroplysninger udvælges og hentes de databaseinformationer, der ønskes medtaget i tegningsfeltet.

 2. Databaseinformationens teksthøjde kan angives i rammen Egenskabsdata, Komponentnr eller skaleres i rammen Skalering af tekststørrelser; begge under menupunktet 805: Diverse » Opsætning.

 3. Vælg menupunktet Tekster » Forbrugeroplysninger.

 4. Udpeg den ønskede tekstboks med forbrugeroplysninger, så den tilknyttes markøren.

  • Ved at holde SHIFT-tasten og bevæge musen kan tekstens orientering ændres.
 5. Angiv ved enkelt-klik i planen hvor teksten i stedet ønskes placeret.

  • Fortrydes ændringerne holdes CTRL-tasten mens der enkelt-klikkes på planen hvorved ændringerne i orientering og placering ikke registreres.