412: Tekster » Genfindingsmål på tabelform


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med denne programfunktion listes samtlige projektets genfindingsmål til redigering eller sletning.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

Vælg menupunktet Tekster» Genfindingsmål på tabelform og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Ret markerede mål
  • Listen
   Heri listes samtlige genfindingsmål i projektet med angivelse af lag, pennummer for hhv. tekst og henvisningslinier, teksthøjde og - hvis ønsket - forekomstnummeret.
   Ved klik på overskriften sorteres hhv. stigende eller faldende.
   Genfindingsværdien kan ikke rettes herigennem; dette udføres som beskrevet i kapitlet 04.03 Genfindingsmål.
  • Knappen og feltet Ret lag
   Herved rettes de i optællingslisten markerede genfindingsmål med det i feltet angivne lag-nummer.
  • Knappen og feltet Ret pen tekst
   Herved rettes de i optællingslisten markerede genfindingsmål med det i feltet angivne pen-nummer for genfindingsværdien.
  • Knappen og feltet Ret pen linie
   Herved rettes de i optællingslisten markerede genfindingsmål med det i feltet angivne pen-nummer for henvisningslinierne.
  • Knappen og feltet Ret teksthøjde
   Herved rettes de i optællingslisten markerede genfindingsmål med den i feltet angivne teksthøjde.
  • Knappen Vis markeret mål
   Herved vises det markerede genfindingsmål placering i tegningsfeltet. Såfremt flere er markeret vises det først-markerede genfindingsmål.
  • Knappen Grupper markerede
   Herved grupperes de markerede genfindingsmål øverst i optællingslisten; anvendelig bl.a. hvor knappen Marker mål indenfor energidistrikt er anvendt.
  • Knappen Optæl forekomster
   Herved nummereres de i optællingslisten viste genfindingsmål således at genfindingsmål, der relaterer til samme punkter, fremkommer med værdier større end 1.
  • Knappen Slet markerede mål
   Herved slettes de i optællingslisten markerede genfindingsmål efter en advarselsboks først er vist.
 • Rammen Vælg indenfor energidistrikt
  • Knappen Marker mål indenfor distrikt
   Herved markeres i optællingslisten netop de genfindingsmål, der er beliggende indenfor dét i listen markerede energidistrikt.
  • Listen
   Heri listes samtlige oprettede energidistrikter; se nærmere herom i kapitel 03.03 Forbrugerudpegning og energidistrikter.
 • Rammen Antal mål i hvert lag
  • Listen
   Heri listes for hvert lag antallet af genfindingsmål.
  • Feltet I alt
   Heri listes det samlede antal genfindingsmål.
 • Knappen Gem
  Herved gemmes de udførte ændringer og dialogboksen afsluttes.
 • Knappen Annuller
  Herved forkastes de udførte ændringer og dialogboksen afsluttes.